Katolsk Horisont Video. S:t Botvids katolska församling – Fittja och S:t Ansgars katolska församling – Södertälje konfirmandläger i Marielund 10-12 mars 2017