Katolsk Horisont Video. “Till man och kvinna skapade han dem“. Föredrag av Jacek Pulikowski. Del 1