Katolsk Horisont Video. Tre frågor (III): Är fosterdiagnostik tillåten?