Katolsk Horisont Video. Välsignelse av statyn av Heliga Louis och Zélie Martin i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping 31 december 2017