Konfirmation 30 september 2018

Söndagen den 30 september 2018 kom Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, vår stiftsbiskop, till församlingen för att förmedla Bekräftelsens Sakrament till 24 ungdomar.

Den inspirerande undervisningen har pågått i två år under ledning av Emmanuel Sennerstrand. Tyvärr har arbetet med den s.k. katolska bibeln i vårt stift tills vidare satt stopp på Emmanuels medverkan i vår församling vad gäller konfirmandförberedelsen. Han var mycket uppskattad som konfirmandledare.

Som vanligt sedan flera år hade vi en proffsfotograf och här kommer ett smakprov på dessa bilder.

Samtliga bilder (enskilda på varje konfirmand) finns att ladda ner gratis på kontoret. Ring kontorstid: 036 – 12 06 57 för att anmäla att du kommer.