Konfirmation i S:t Franciskus katolska kyrka 2016

Lördagen den 29 oktober 2016 meddelade Biskop Anders Arborelius OCD Bekräftelsens Sakrament till femton ungdomar och fem vuxna i vår församling. Två kaldeiska ungdomar fick en särskild välsignelse då de redan var konfirmerade enligt kaldeisk rit vid dopet.

Sedan några år tillbaka har en lördag på hösten valts till konfirmationsdag för att alla som vill delta ska ha större utrymme och inte trängas för mycket med övriga Mässdeltagare. Kyrkan denna lördag var dock fullsatt och ungdomarna var väldrillade av vår diakon Hans Einarsson, som är f.d. yrkesofficer…

Det var första gången som vi fick höra den särskilda välsignelsen som de två ungdomarna fick av biskopen istället för den mycket kortare formeln för bekräftelsen.

Här kan ni läsa välsignelsen som förklarar vad Bekräftelsens Sakrament innebär.

Ordning för välsignelse av orientalisk katolik

som förnyar sina doplöften i samband med konfirmation

”En orientalisk katolik, som mottagit konfirmationens sakrament (myronsmörjelsen) vid sitt dop som barn, kan inom Stockholms katolska stift delta vid en konfirmationsgudstjänst och där förnya sina doplöften tillsammans med konfirmanderna och därefter motta en särskilt välsignelse, som hänvisar till och belyser den nåd som en kristen mottar vid sin konfirmation. Man använder då nedanstående välsignelsebön. Den redan konfirmerade katoliken av orientalisk rit avlägger förnyelsen av doplöftena tillsammans med konfirmanderna. När alla konfirmander mottagit konfirmationen träder den redan tidigare konfirmerade orientaliska katoliken fram till biskopen tillsammans med sin fadder, som håller sin högra hand på sitt fadderbarns axel. Den som ska motta välsignelsen faller på knä, och biskopen lägger händerna på honom/henne och säger: ”

Herre, vår Gud, i konfirmationens sakrament har du satt ett outplånligt sigill i N.:s innersta och skänkt honom/henne Kristi Andes kraft, den kraft som i det fördolda helgar och enar din kyrka. N. skall vittna för världen om Kristus och hans kärlek, om hans död och uppståndelse.

Hjälp honom/henne att förbli en levande lem i hans kyrka, så att han/hon förhärligar dig genom Kristus i den helige Ande.

Hjälp honom/henne, på förbön av Guds Moder Maria, alla Guds änglar, den helige N. [skyddshelgonet ifråga] och alla dina helgon, att med Andens kraft leva ett liv som är en doft av Kristus, din Smorde.

Hjälp honom/henne att finna och fylla den uppgift som du håller i beredskap för honom/henne och att tjäna alla de människor han/hon möter i kraft av Andens sjufaldiga gåva, så att han/hon utför din vilja i Kristi efterföljd och dag efter dag formas till allt större likhet med honom, Jesus Kristus, vår Herre.