Konfirmation

Konfirmation – Bekräftelsens Sakrament: förberedelsen inför Konfirmationen är två år i Stockholms Katolska Stift.

Kontakta Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv (1 året) eller Diakon Hans Einarsson (2 året).

Ibland verkar det som om många ungdomar blir konfirmerade ”från” Kyrkan (=efter konfirmationen ser vi dem inte mer på många år, eller aldrig) istället för att bli konfirmerade ”till” Kyrkan (=att de blir alltmer aktiva i Kyrkans liv). Här är det föräldrarnas eget andliga liv som lägger grunden. Finns Kyrkan även hemma genom ett liv enligt vår tro, ja då finns allt det som behövs för att de unga ska fortsätta att leva som kristna, som katoliker.