Kontakt

Kontaktlista för

Sankt Franciskus Katolska Församling

i Jönköping

Post- och besöksadress för kyrka, pastorsexpedition och Gråbrödernas kloster:

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping
Församlingssekreterare: Iwona Moszczynska

(modersmål: polska. Talar även svenska, engelska) tel 036 12 06 57 e-post: jonkoping@katolskakyrkan.se
Kyrkoherde: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

(modersmål: svenska. Talar även engelska, italienska)

mobil 076 555 84 06

e-post: joseph.nilsson@gmail.com

För övriga präster i församlingen se Klostrets adresslista:

Gråbrödernas hemsida

http://www.grabroderna.net/

 

Guardian: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

(modersmål: svenska. Talar även engelska, italienska)

mobil 076 555 84 06

e-post: joseph.nilsson@gmail.com

 

Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv

Är fr.o.m. 1 februari 2015 – maj 2016 inte verksam i Jönköpings församling.

 

Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv

(modersmål: polska. Talar även engelska, lite svenska)

mobil 070 949 71 34

e-post: wladek_mezyk@yahoo.com

 

Pater Andrzej Walkowiak OFMConv

(modersmål: polska. Talar även tyska)

e-post: andreas.walkowiak@t-online.de

 

Pater Marcin Mazur OFMConv

(Modersmål: polska. Talar även spanska)

e-post: marcinmaz@tlen.pl

 

Pater Peter Zacharewicz OFMConv

Tjänstgör som kaplan i Vadstena och på Omberg

mobil 070 570 73 74

e-post: klippa33@hotmail.com

Ständiga diakoner i vår församling:

Diakon Göran Fäldt

(modersmål: svenska. Talar även engelska, franska, tyska) mobil 070 289 22 99

e-post: goran.faldt@tele2.se

 

Diakon Hans Einarsson

(modersmål: svenska. Talar även engelska) tel 036 30 77 69

mobil 073 074 72 96 e-post: hans.einarsson@brinell.nassjo.se

 

Diakon Claude Roquebert

(Är tillsvidare inte i församlingens tjänst)

(modersmål: franska. Talar även svenska) tel 036-12 65 60

e-post: clauder@live.se

Språkliga Själasörjare och Missioner:

Engelska: Pater Wladek Mezyk OFMConv (se sidan 2)

Mässa på engelska 2 och 4 söndagen i månaden, 16.00

 

Eritreanska och etiopiska:

Fader Abba Sfaha Kidanemariam (Gheez-rit)

073-666 11 68

asfaha.kidane@sanktaeugenia.se

 

Filippinska:

Passionisterna i Linköping

013 31 43 45

fbaldostamon@yahoo.se (Kyrkoherden i Linköping, Pater Gabriel)

Mässa 1 lördagen, 11.00

 

Syriska:

Fader Husam Shaabo (rektor för de syriska katolikerna i Jkp förs.)

072 933 20 22

fatherhusamshaabo1967@gmail.com

Mässa enligt syrisk rit 1 söndagen, 12.30 samt 4 söndagen 16.00

 

Kaldéer:

Fader Fadi Isho Hana

0737 82 87 36

fadihanna2000@yahoo.com

Mässa enligt kaldeisk rit lördagar 15.30

 

Kroatiska:

Fader Drago Cumurdzic (Värnamo)

073-628 31 20

drago.cumurdzic@gmail.com

Mässa 3 och 5 söndagen, 12.30

 

Slovenska:

Fader Zvone Podvinski (Göteborg)

070-827 87 57

zvone@kristuskonungen.se

Mässa 3 söndagen, 10.00

 

Spanska:

Pater Marcin Mazur OFMConv

e-post: marcinmaz@tlen.pl

 

Vietnamesiska:

Fader Thanh Thaddeus Tran Chanh (Stockholm)

070-777 19 78

thanh.tranchanh@katolskakyrkan.se

Mässa 4 söndagen, 16.00

 

Pastoral- och Ekonomiråd i S:t Franciskus församling:

Meddelanden till rådet och dess medlemmar sker genom expeditionen

Medlemmar:

Kyrkoherden, ordförande

Dan Ahnberg ordinarie, 2013-2017

Janos Dios ordinarie, 2013-2017

Marta Wicik ordinarie, 2013-2017

Glenda La Fleur 2:e ersättare, 2013-2017

Christer Melin, ordinarie, 2015-2019

Khalida Hanna Eskander, ordinarie, 2015-2019

Maria Carelli Martinsson, ordinarie

  • representant för Stiftets Pastoralråd, 2015-2019

Nawras Khalil Putrus Khamro, ersättare, 2015-2019

 

Grupper och Andliga Rörelser i Församlingen:

Kateketerna (undervisning för barn):

kontakta kyrkoherden:

joseph.nilsson@gmail.com

 

Samordnare för barn- och ungdoms katekes samt föräldragrupp:

kontakta Wioletta Korasiak Hällstorp

viola_hallstorp@hotmail.com

 

Konfirmandundervisning I året: kontakta

Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv

mobil 070 949 71 34

e-post: wladek_mezyk@yahoo.com

 

Konfirmandundervisning II året:

kontakta Diakon Hans Einarsson:

Hans.Einarsson@brinell.nassjo.se

 

Militia Immaculatae (Marie Härskara):

kontakta kyrkoherden

joseph.nilsson@gmail.com

 

Caritas-Jönköping:

kontakta Diakon Göran Fäldt

gr.faldt@gmail.com

 

Josefsbrödraskapet:

kontakta kyrkoherden

joseph.nilsson@gmail.com

 

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt:

kontakta kyrkoherden

joseph.nilsson@gmail.com

 

Andlig Adoption:

kontakta kyrkoherden

joseph.nilsson@gmail.com

 

Förebedjarna:

kontakta kyrkoherden

joseph.nilsson@gmail.com

 

Neokatekumenal Vandring:

kontakta Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv

wladek_mezyk@yahoo.com

 

Laudamus Te – Församlingens kyrkokör:

kontakta Kristina Sebastjan, kristina_sebastjan@hotmail.com

 

Unga Katoliker i S:t Franciskus Församling:

kontakta Nawras Khamro,

070 437 76 59 eller ivd2003@hotmail.com

 

Onsdagsgruppen: kontakta Tonka Klobucar (036 377 226),

Elvira Sommer (0392 128 32)

 

Rosenkransgruppen: kontakta Roger och Glenda Olson La Fleur,

gleroinc@hotmail.com

 

Ständig bön för äktenskap och familj: kontakta Eva-Britt Ragvald, evabrittragvald@hotmail.com eller kontoret

 

Franciskanska Sekularorden ”OFS”:

kontakta Filip Bertilsson 036 71 33 11, filip-bertilsson@hotmail.com

 

Karmels Sekularorden (Tredje Orden):

kontakta Diakon Göran Fäldt: gr.faldt@gmail.com

 

S:t Maximilians Vänner (frivilliga i bokhandeln):

kontakta Gunilla Ronquist, gunilla_ronquist@msn.com

 

S:t Franciskus Bokbord:

kontakta Magdalena Sandgren, 070-424 12 98 korrektur@corretto.se

 

Studentgruppen ”CuperTino”: kontakta Pater Wladek Mezyk OFMConv (Student group in English) wladek_mezyk@yahoo.com

 

Inigos vänner (Ignatiansk spiritualitet): kontakta Magdalena Sandgren, 070-424 12 98, korrektur@corretto.se

 

Opus Dei (reträtter och föredrag):

 

S:t Antonius Bokklubb

kontakta Ninni och Rolf Redman: 070 374 70 93

 

Vem kontaktar jag angående:

Dop för barn och vuxna: någon av prästerna eller diakonerna.

Inför föräldrarnas första barn ska dopsamtal hållas. Det kan göras av någon annan än den präst eller diakon som ska döpa barnet.

Anmälan om dop ska fyllas i och personbevis för barnet överlämnas.

Inför vuxendop måste en längre förberedelse äga rum.

Det har egendomligt nog blivit allt vanligare att det kommer föräldrar som inte är katolskt vigda. Red ut ditt liv enligt den katolska tro som du bekänner! Är du katolik så ska du vara gift enligt den Katolska Kyrkans ordning. Vi döper naturligtvis barn även till föräldrar som inte är gifta, men vad är det för vittnesbörd om katolsk tro föräldrarna ger om de inte är gifta, dvs. lever enligt den katolska läran och tron? Detta är den andra frågan i dopritualet: ”Lovar ni att uppfostra barnet i den katolska tron?” Ska man stå och ljuga i kyrkan?

Om ni inte är gifta när barnet föds och det inte finns några verkliga hinder, se då till att ställa allt i ordning inför Gud och Kyrkan. Det vinner ni på, nu och inför evigheten.

 

Undervisning i katolsk tro för barn inför

Första Heliga Kommunionen:

Församlingssekreteraren Iwona Moszczynska ger information om katekesundervisningen i vår församling.

Undervisning ska börja när barnet är 7 år. Kom ihåg att undervisningen för barnen i församlingen är ett komplement. Vi kan aldrig ersätta föräldrarnas eget vittnesbörd om sin tro. Talar aldrig föräldrarna om Gud med sina barn, läser något för dem och framför allt, ber tillsammans med barnen, då kommer vår kristna katolska tro bara vara någon egendomligt och främmande för dem. Katekesundervisningen börjar alltså i hemmet. Detta har flera påvar påpekat med stor omsorg, bl.a. den Helige Pius X, Paulus VI och Salige Johannes Paulus II.

 

Konfirmation – Bekräftelsens Sakrament: förberedelsen inför Konfirmationen är två år i Stockholms Katolska Stift.

Kontakta: Pater Wladek Mezyk OFMConv (1 året)

samt Diakon Hans Einarsson (2 året).

Ungdomarna ska ha fyllt eller fylla 14 år för att börja kursen.

Ibland verkar det som om många ungdomar blir konfirmerade ”från” Kyrkan (=efter konfirmationen ser vi dem inte mer på många år, eller aldrig) istället för att bli konfirmerade ”till” Kyrkan (=att de blir alltmer aktiva i Kyrkans liv). Här är det föräldrarnas eget andliga liv som lägger grunden. Finns Kyrkan även hemma genom ett liv enligt vår tro, ja då finns allt det som behövs för att de unga ska fortsätta att leva som kristna, som katoliker.

 

Jag vill bli kateket, dvs. hjälpa till att undervisa barn och ungdom i vår katolska tro:

kontakta kyrkoherden, han blir själaglad!

 

Förberedelse inför Äktenskapet: inför vigsel ska man gå en förberedande ”kurs”. Sedan sker den formella förberedelsen med dokument etc. Kontakta Diakon Göran Fäldt för den förberedande kursen. För själva vigseln kontaktar ni den präst eller diakon i vår församling eller av de nationella prästerna som ni önskar ska viga er.

 

Jag vill bli katolik: Kontakta kyrkoherden.

Men först ska du börja med att delta i Mässorna även om du inte kan ta emot den Heliga Kommunionen. Mässan är ”höjdpunkten och källan” för en katolik (II Vatikankonciliet).

 

Jag behöver intyg om dop, konfirmation, vigsel mm:

Församlingssekreteraren Iwona Moszczynska

 

Vid min eller familjemedlems svåra sjukdom: kontakta någon av prästerna för De Sjukas Sakrament.

De Sjukas Smörjelse kan upprepas flera gånger under en sjukdomsperiod. I samband med detta sakrament bör också den sjuke bikta sig och om möjligt ta emot den Heliga Kommunionen.

Obs! Den s.k. Sista Smörjelsen (inför dödsstunden) kan inte ges efter att en person dött. Var ute i god tid och vänta inte med detta viktiga sakrament tills det är för sent. Om du försummar att se till att dina närmaste får de viktiga sakramenten inför den mest avgörande stunden, dödsstunden, då ska du svara inför Gud för detta.

 

Sjukkommunion: om du önskar få ta emot den Heliga Kommunionen när du inte kan komma till kyrkan på grund av sjukdom eller stora svårigheter att komma till Mässan, kontakta någon av prästerna eller diakonerna. Om du önskar bikta dig måste det vara en präst.

 

Begravning: kontakta någon av prästerna eller diakonerna.

Önskas begravningen på annat språk än vad församlingens präster eller diakoner önskar, då kontaktar man någon av de nationella prästerna. Tänk på att närmast anhöriga ska komma överens om begravningsformen, dvs. ska det firas Mässa eller inte i samband med begravningen. Detta är viktigt om den avlidne/a inte har lämnat några önskemål om detta. Katolsk begravning kan ske på två sätt:

Form 1) Kistan förs till kyrkan, man firar Begravningsmässa och sedan följer alla med till kyrkogård för jordfästningen. Om kremering ska äga rum tas avskedet i kyrkan. Kremering är tillåten för katoliker om det inte är någon slags protest mot vår tro om uppståndelsen.

Form 2) Begravningsliturgi (Ordets gudstjänst utan Mässa) sker i något begravningskapell på själva kyrkogården där jordfästningen ska äga rum. Det är självklart att de närmast anhöriga ser till att Mässa firas för den avlidne/a före eller efter begravningen.

Själamässor för de avlidna är mycket viktiga och är en av de största tecken på att man verkligen älskade dem som gått ur tiden. Tänk på dina avlidna och be om Mässfirandet på årsdagar mm. Detta gör du genom att kontakta någon av prästerna. Hos Gråbröderna är kyrkoherden ansvarig för bokning av firandet av Mässor (för levande och döda).

 

Jag önskar få en Mässa firad för min familj: Mässor firas inte endast för avlidna. Först och främst firas Mässan för oss som ännu är på jordiska pilgrimsvandring på väg till vårt himmelska hemland (Jfr. uppställningen i själva Mässans text).

Du vänder dig till någon av prästerna och ber att Mässan ska firas för din familj eller för någon särskild familjemedlem eller vän om Guds barmhärtighet, nåd och välsignelse (detta innesluter även bön om tillfrisknande etc.). Vill du inte att namn ska sägas högt så uppge detta. Datum för firandet beror på när det är möjligt.

När man ber om Mässan lämnas ett s.k. Mässtipendium (I Europa är denna symboliska gåva mellan 10 – 20 Euro).

 

Välsignelse av hem: detta kan göras när som helst under året. Kontakta någon av prästerna eller diakonerna.

 

Jag undrar om jag kan hjälpa till med något i församlingen: kontakta församlingssekreteraren Iwona Moszczynska. Du kommer att bli överraskad över hur mycket det finns att göra…

 

Jag behöver ett samtal om mitt liv, min tro, mina svårigheter: då ska du inte tveka att kontakta någon av oss präster eller diakoner. Du stör inte! Vi är vigda till denna uppgift att lyssna och att försöka hjälpa.

 

Jag vill bikta mig: Vi är fyra präster i församlingen som kan ta emot bikt och ge syndernas förlåtelse. Vanligtvis har vi s.k. bikttid på söndagar, men det hindrar inte att du kan komma överens om annan tid under veckan. På förekommen anledning kan sägas att man inte kan bikta sig per telefon! Kan inte du komma till prästen p.g.a. sjukdom, ja då får prästen komma till dig.

 

Jag funderar på att bli präst eller gå i kloster: Om du har funderingar över din kallelse så ta gärna kontakt med någon av oss präster. För att få inträde i ett prästseminarium eller i en orden behövs vanligtvis ett intyg om lämplighet från kyrkoherden.

Låt oss alla be mer för kallelser i vår församling!

 

Jag vill gynna församlingen i mitt testamente: Tänk på att testamentet ska vara lagligt skrivet, dvs. bevittnat etc. Det räcker inte med att skriva en lapp och lägga i byrålådan. Detta har vi varit med om… Vänd dig till en begravningsbyrå som erbjuder denna tjänst och gör det i god tid. Meddela gärna kyrkoherden att detta har gjorts.

 

Ordinarie tider för Mässa och bikt i vår kyrka:

För mer information om vår kyrkas och församlings tider och aktiviteter se Månadsbladet

Mässor på svenska firas i vår kyrka:

söndagar: 9.00 och 11.00,

bikt på söndagar 10.00

(vid annat tillfälle kontakta någon av prästerna)

måndagar och onsdagar: 12.00

tisdagar, torsdagar, fredagar: 18.00

lördagar: 10.00

 

Sommartid (juni, juli, augusti):

söndagar: 9.00 och 11.00,

bikt (om möjligt) 10.00

måndagar (Mässa eller Ordets liturgi med Kommunion): 12.00

tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar: 8.00

lördagar: 10.00

 

Gråbrödernas kloster och församlingen är också sätet för:

Ave Maria Publikationer (29 juli 2004)

Militia Immaculatae (MI – 2 februari 1995)

Josefsbrödraskapet (18 maj 2001)

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt (6 januari 1998)

Förebedjarna (30 juni 2000)

 

Hemsida: http://www.grabroderna.net/

Vill du stödja detta apostolat kan gåvor överlämnas till:

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

PlusGirot är nedlagt fr.o.m. december 2015

 

Ekonomi

Flera projekt är på gång – om ekonomin tillåter:

– Renovering och ombyggnad av församlingsköket

– nödvändig renovering av två badrum

– förnyad belysning vid kyrkans ingång
Ni som har möjlighet:

ge er kyrka ekonomiskt stöd

Bankgiro: 5835 – 8946

 

Ni som vill stödja oss Gråbröder ekonomiskt:

Bankgiro: 5061 – 1318
Varmt tack på förhand till alla glada givare!

Med önskan om Guds välsignelse,

Kyrkoherden
För våra predikningar, föredrag, andakter mm. gå in på våra hemsidor:

Besök församlingens hemsida:

http://franciskus-jonkoping.net/
Besök Gråbrödernas hemsida:

http://www.grabroderna.net/
Man kan även följa oss Gråbröder på YouTube

sökord: grabroderna