Kristi Födelses Högtid i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping – Jul 2016

15 december, torsdag

* Kyrkan smyckas inför julen. Frivilliga behövs!

Start: 10.00 – middagsbön 12.15, gemensam lunch 12.30

* Mässa 18.00


23 december, fredag

* Bikt inför Julen på: svenska, polska, engelska, spanska, tyska, italienska (bikten fortsätter efter Mässan) 17.00

* Mässa 18.00 med Julnovena

 

24 december, lördag

* Mässa syrisk rit 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Bikt 22.15

* Rosenkrans 22.30

* Julnattsmässa 23.00

 

25 december, 4:e söndagen i månaden: Juldagen –

Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa i Eksjö 16.00

* No Mass in English today!

 

26 december, måndag: Annandag jul – S:t Stefanus Protomartyren

* Mässa 09.00

* Bikt 10.00

* Mässa på polska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på engelska 16.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

27 december, tisdag: Aposteln och Evangelisten Johannes

* Mässa 18.00

 

28 december, onsdag: De Oskyldiga Barnen i Betlehem

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Ordets firande 18.00, Oratoriet, neokatekumenat

 

29 december, torsdag

* Ordets Gudstjänst med Kommunion 18.00

 

30 december, fredag: Den Heliga Familjens Fest

* Mässa 18.00

 

31 december, lördag: S:t Silvester – Nyårsafton

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Tacksägelsemässa för det gångna året 10.00

* Kyrkan kl.12.00-14.00 Eritreanska gruppen

* Mässa kaldeisk rit, 16.00

* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.16.00-20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nikolausrummet, 17.00

* Mässa 18.00, Oratoriet, neokatekumenat

Gott slut på det gamla året 2016

Guds välsignelse för det nya året 2017

Önskar

Gråbröderna, Diakoner med familjer och Medarbetare i församling

Och så börjar vi det nya året med Guds välsignelse:

Nyårsdagen – söndagen den 1 januari:

Guds Moder Marias Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

OBS! Mässan på polska flyttad till 8 januari

* Högmässa 11.00

* Mässa enligt syrisk rit 12.30