Kristi Kropps och Blods Högtid 2017

Söndagen den 18 juni 2017 firades Corpus Christi högtiden med procession i vår församling i Jönköping.

Vi blev välsignade med vackert väder denna söndag så att vi kunde hålla vår årliga Sakramentsprocession.

Denna högtid är en särskild tacksägelsedag för att vi som Guds folk får fira Kristi frälsningsbringande Offer genom Eukaristin (som betyder just tacksägelse) och samtidigt tacka Herren som på ett särskilt sätt uppfyller sitt löfte att aldrig lämna oss då Han är närvarande genom sin Kropps och Blods Sakrament i våra katolska kyrkor dag och natt.

Foto: Dan Ahnberg