Kristi Kropps och Blods Högtid 29 maj 2016

12kristikroppsochblods250Denna fest instiftades som en särskild tacksägelse för Eukaristins gåva.

Den högtidliga Sakramentsprocessionen brukar äga rum på torsdagen, men i Sverige firas Kristi Kropps och Blods högtid på söndagen efter Trefaldighetsdagen.

Vädret var inte lovande i år, men processionen kunde hållas ändå. Även i år var det utbytesstudenter från CuperTino-gruppen som bar baldakinen under processionen och hjälpte till med de tre rökelsekaren.

Denna procession är en tacksägelse för att Kristus är med oss under vår jordiska pilgrimsvandring mot evigheten och samtidigt en vädjan att Herren ska välsigna vår stad och alla dem vi möter på livets väg.