Kungörelser 11 februari 2018

Nu på tisdag, den 13 februari, firar vi Jesu Heliga Anletes fest. Ni kan läsa om bakgrunden till detta firande i månadsbrevet.

Denna gottgörelsedag firar vi på följande sätt:

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17.00

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa 18.00

* Gottgörelseandakt till Jesu Heliga Anlete med smörjelse av Anletesoljan efter Mässan

 

På onsdag inleds fastetiden med Askonsdagen,

som är faste- och abstinensdag.

Askonsdagen firar vi i vår kyrka med:

* Bikt 11.15

* Mässa med utdelandet av aska 12.00

* Bikt 17.00

* Högmässa med utdelande av aska 18.00

 

På fredag, som samtliga fredagar under fastetiden har vi:

* Bikt 17.00

* Korsvägsandakt 17.30

* Mässa 18.10

 

Alla uppmanas också att läsa påvens och biskopens budskap inför fastan. Budskapen finns kopierade och ligger på lilla bordet här vid kyrkans ingång samt ute i hallen.