Kungörelser 18 mars 2018

I morgon måndag firar Kyrkan den Helige Josefs Högtid,
som högtidlighålls i vår församling på följande sätt:
Mässa 12.00
Bikt 17.15
Rosenkrans 17.30
Högmässa 18.00
Högtidlig Vesper med högtidsbön till den Helige Josef direkt efter Mässan

Nästa söndag inleds Stilla veckan med Palmsöndagen då också stiftets fasteoffer tas upp genom kollekten.
Ni kan läsa om vart årets insamling går till på bladen som finns i hallen vid dörren.

De som har välsignade kvistar från förra årets Palmsöndag kan ta med dem till kyrkan under veckan eller nästa söndag och lägga i en behållare som kommer att finnas vid kyrkans dörr.
Dessa kvistar bränns och blir till nästa års aska för Askonsdagen.
Vi påminner om att välsignade kvistar och övriga välsignade föremål aldrig ska kastas bland soporna. Man tar med dessa till kyrkan och vi bränner dem i Påskvakans eld.