Kungörelser 2015-09-20

Samtliga konfirmander är välkomna till ett möte med Martin från Bilda och Nawras från Helige Andes Ungdomsgrupp i S:t Antoniusrummet kl. 13.00 idag. Man kommer att ta upp vad ungdomar förväntar sig av församlingen och vad ungdomar kan betyda för församlingen.

 

På onsdag firas en av Kyrkans mest älskade helgon: Pio av Pietrelcina, det är också kyrkoherdens årsdag av prästvigningen.

Mässa firas kl. 12.00

Vesper med Sakramental Tillbedjan kl. 18.00

 

På torsdag ber vi Alla Sveriges Skyddshelgon om hjälp för vårt land.

Efter Mässan kl. 18.00 sjunger vi Högtidlig Vesper med Litanian till alla Sveriges Skyddshelgon

 

På fredag den 25 september inleds Franciskusnovenan i vår församling. I år har vår novena en särskild innebörd:

Novenan beds varje år inför Franciskusdagen den 4 oktober, men i år är det också 25 år sedan Gråbröderna kom tillbaka till Sverige efter reformationen 1527.

Den 4 oktober kommer detta att firas i vår kyrka med Påvens sändebud i Skandinavien samt representanter från Gråbrödernas ordensledning i Rom och provinsledning i Gdansk.