Kungörelser 2015-12-06

December månadsbrev med julens Gudstjänsttider finns att ta i hallen.
På tisdag den 8:e december firas en av Kyrkoårets främsta Mariahögtider: Marie Obefläckade Avlelses högtid.

Denna dag öppnar också påven Barmhärtighetens Jubelår i Rom.

Vi firar dagen på följande sätt:

12.00 Mässa

17.00 Bikt

17.30 Rosenkrans

18.00 Högmässa

Efter Högmässan sjungen Vesper med andakt till Guds Barmhärtighet.

Som vanligt inbjuds alla till S:ta Clarasalen efter Gudstjänsterna för måltid med det som deltagare tagit med sig.
Nästa lördag firas också en Mariadag: Guds Moder av Guadalupe och vid Mässan kl. 10.00 kommer vi att hålla den traditionella s.k. ”morgonhyllningen” då var och en som vill kan ta med sig en röd ros som lämnas vid Guds Moders bild.
Efter Mässan på lördag ska vi försöka bygga en krubba på innergården.

Vi inbjuder alla som är lite händiga att komma och hjälpa till.

De som har små plankor eller träbitar som ser gamla och slitna ut ber vi ta med sig dessa till bygget.