Kungörelser 26 februari 2017

Mars månadsbrev finns att ta i korgen vid utgångsdörren.

 

På, Fettisdagen, firar vi Jesu Heliga Anletes Fest:

* Bikt 17.15

* Rosenkrans 18.00

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper med Gottgörelsebön inför Sakramentet.

Direkt efter andakten välsignas de som önskar med Heliga Anletets olja.

 

Dagen därpå inleder vi Fastetiden med Askonsdagen:

* Bikt 11.30

* Mässa med utdelning av aska 12.00

* Bikt 17.00

* Högmässa med utdelning av aska 18.00

Askonsdagen är faste- och abstinensdag: vi avstår från kött, sötsaker och underhållning denna dag.

 

Fredagar under Fastetiden är programmet lite annorlunda än övriga fredagar:

* 17.15 tillfälle till bikt

* 17.30 Korsvägsandakt

* 18.15 Mässa