Kungörelser 30 juli 2017

På onsdag den 2 augusti firar vi:

Maria, Änglarnas Drottning – Portiunculaavlaten

Tillfälle till bikt ges kl. 11.15

Mässan firas kl. 12.00

 

Fredag den 4 augusti är det första fredagen i månaden, vigd till Jesu Heliga Hjärta.

Vi har tillbedjan av Sakramentet som vanligt den första fredagen för goda kallelser:

Vi ber om att unga män och kvinnor får visshet om sin kallelse till äktenskap, ordensliv och prästämbetet.

Tillbedjan börjar kl. 17.00 och Mässan kl. 18.00.

 

Augusti månadsbrev kommer att finnas tillgängligt på onsdag.

 

Som vanligt är butiken öppen idag direkt efter Mässan.