Kungörelser 7 februari 2016

Nästa tisdag firar vi Jesu Heliga Anletes Fest

* Bikt 17.15

* Högmässa 18.00

* Hyllnings- och gottgörelseandakt till Jesu Heliga Anlete.

Smörjelse med Det Heliga Anletets Olja,
Askonsdagen är allmän faste- och abstinensdag.

Då äter man högst ett mål om dagen och avstår helt från kött.

Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete eller barn under uppväxtåren.

Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta men iakttar den föreskrivna abstinensen (dvs. inget kött).

På Askonsdagen har vi:

* Bikt 11.30

* Mässa med utdelning av aska, 12.00

* Bikt 17.00

* Högmässa med utdelning av aska, 18.00

* Högtidlig Vesper 19.15

* Mässa enligt kaldeisk rit, 20.00

 

Vår församling söker nu en ungdomsledare för att arbeta med ungdomsverksamheten i församlingen.

Ungdomsledaren kommer att få möjlighet att starta något nytt, från början, tillsammans med präst och ideella.

Vi vill främst rikta in oss på konfirmander och äldre.

Tidsomfattningen är 5 timmar i veckan och ersättning ges i form av arvode.

Ledarutbildning kommer också att erbjudas Ungdomsledaren.

Är detta kanske Du, eller vet du någon som skulle kunna passa som Ungdomsledare?

Tveka inte att höra av dig SENAST 15 FEBRUARI till Dan eller Nawras. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan.