Kustoden från Assisi på kanonisk visitation i Gråbrödraklostret i Jönköping

Den 15 juli 2016 kom Pater Mauro Gambetti OFMConv för en tredagars s.k. kanonisk visitation till medbröderna i S:t Franciskusklostret i Jönköping. Pater Mauro är kustod för S:t Franciskusbasilikan och Sacro Convento med den Helige Franciskus grav i Assisi. Han är Pater Joseph Maria Nilssons OFMConv direkte överordnad då P. Joseph Maria tillhör Assisis kustodi (provins).

En kanonisk visitation innebär att den överordnade gör de besök i ett kloster som är föreskrivna i ordens konstitutioner.

Den av orden ansvarige ska se till att Regeln, Konstitutioner efterlevs och även informera sig om hur bröderna har det i ”föreningen med Gud”, ”föreningen i brödraskapet” och i sitt apostolat (verksamhet).

Eftersom en grupp med P. Joseph Maria i spetsen årligen brukar åka till karmelitnunnorna i Glumslöv för firandet av Karmelfesten den 16:e juli tillfrågades kustoden om det gick för sig att vi åkta dit gemensamt. P. Mauro var glatt överraskad över den internationella prägel som firandet hade med deltagare som representerade många länder. Möter med nunnorna var särskilt glatt och uppsluppet.

Under de långa bilfärderna till och från Landvetters flygplats och till och från Glumslöv fick kustoden tillfälle till långa samtal med sin medbroder.

Under söndagens Högmässa predikade Pater Kustoden och Pater Joseph Maria översatte. Den predikan kan man lyssna på här på hemsidan.

Nunnorna bad även om att den nya korsvägen i deras klosterkapell skulle välsignas och detta gjorde Pater Kustoden på latin. Riten finns också filmad och kan ses på vår hemsida eller på Katolsk Horisont.

Pater Joseph Maria fick också tillfälle att intervjua Pater Kustoden om det man numera kallar för ”Assisi´s Anda” (Spirito di Assisi). Namnet kommer från den Helige Johannes Paulus II:s interreligiösa möte i Assisi den 27 oktober 1986. Det har nu gått trettio år sedan detta möte av bön och dialog ägde rum. Intervjun finns på vår hemsida.

Besök gärna våra medbröders hemsida i Assisi – på engelska:

http://www.sanfrancescoassisi.org/en/

 
Predikan den 17 juli 2016 av Kustoden av Franciskusbasilikan i Assisi Pater Mauro Gambetti OFMConv (med översättning till svenska)