Kyrkoherdens katekes för vuxna år 2017/2018

När och var: Söndagar kl. 12.30 i Oratoriet

Om vad: Olika ämnen som handlar om att leva som katolik, katolsk andlighet och vad vi som katoliker tror på.

Vem kan delta: Alla är välkomna, katoliker (som vill gå igenom vad de tror på) och nyfikna på den katolska tron.

Om du förbereder dig inför upptagning i den Katolska Kyrkans fulla gemenskap bör du delta i denna kurs.

Kostnad: Kursen är gratis – ingen anmälan och du kommer de gånger du kan och vill.

Datum för kursen 2017:

29 oktober, ”Frågor och svar” – ställ dina frågor om katolsk tro, andlighet och liv så försöker kyrkoherden svara

5 november, ”Frågor och svar”

3 december, ”Frågor och svar”

Datum för kursen 2018:

(med reservation för ändringar)

14 januari

4 februari

18 februari

11 mars

25 mars (Palmsöndagen)

15 april

29 april

27 maj

2 september

16 september

7 oktober

21 oktober

4 november

2 december

 

Samtliga föredrag kan du se och lyssna på vår hemsida:

http://franciskus-jonkoping.net/

På hemsidans ”Miniradio” kan du lyssna på kyrkoherdens och andra präster och diakoners predikningar om och om igen…

Följ vårt apostolat på Katolsk Horisont