Långfredag 2016

langrfredag 2016På den dag då ”vårt Påskalamm, Kristus, blev slaktat” ihågkommer Kyrkan hur hon föddes ur Kristi sida när han somnade in i döden på Korset. Hon betraktar sin Herres och Brudgums lidande, hyllar hans Kors och ber för hela världens frälsning. Ur Stiftets Ordo (liturgiska kalender)

Foto: Dan Ahnberg