Långfredagen 2018

Långfredagen som firas till minne av Vår Herres Jesu Kristi lidande och död inleddes som vanligt med Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet (där Sakramentet förvarades från Skärtorsdagens kväll till Påskaftonens eftermiddag).
Klockan 15.00 (det klockslag då Herren gav upp andan) firades liturgin till åminnelse av Herrens död. Denna dag firar man inte Mässa i vanlig ordning, däremot delas Kommunionen ut efter att alla fått ge korset sin personliga hyllning.
Liturgin på eftermiddagen var mycket välbesökt och kön till korshyllningen och till Kommunionen tog lång tid.
Lite senare, kl. 18.00 var det Korsvägsandakt på engelska och svenska med deltagare från den internationella studentgruppen “Copertino”.
Även de kaldeiska och syrisk-katolska grupperna hade sina liturgier i kyrkan denna dag.