Löftesavläggning hos Sekularfranciskanerna i Jönköping 2017

Det blev fest i S:ta Claras Fraternitet av Sekularfranciskanerna i Jönköping när Rolf och Ninni Redman avlade sina löften under Mässan fredagen den 5 maj 2017. Det var fraternitetens ansvarige, Filip Bertilsson, som tog emot löftena och den kyrklige assistenten, kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, bevittnade tillsammans med övriga vittnen från fraterniteten.

Denna högtidlighet inföll på första fredagen i månaden, då vi firar Jesu Heliga Hjärta (första fredagen i månaden) och temat för predikan hämtades från Helige Franciskus´ berömda citat: ”Kärleken är inte älskad!”. Kyrkoherden påpekade att kärnan i den franciskanska kallelsen är just att göra Kärleken älskad.

Som avslutning på Mässan bad vi gemensamt Fatimanovenan inför firandet av 100-års jubileet av uppenbarelserna i Fatima, Portugal (som vi firar den 13 maj).

Efter gudstjänsten inbjöd Gråbröderna sina bröder och systrar i OFS (Sekularfranciskanerna) och några övriga gäster till måltid i klostret. Bröderna, med hjälp av husmor Gunilla Ronquist, stod för dukning mm. och OFS deltagare för maten.

Fotograferade gjorde vår festfotograf Dan Ahnberg.

Vill du veta mer om Sekularfranciskanerna och vår egen fraternitet i församlingen i Jönköping, ta deras folder som finns i kyrkhallen (med ett San Damiano krucifix på framsidan).

OFS hemsida i Sverige: http://sekularfranciskan.se