Lucia och Nicolaus 2017

Kateketundervisningen för barn i vår församling avslutades med en särskild Mässa för barnen den 10 december 2017.

Kyrkoherdens predikan ägnades åt temat: ”Att sprida ljus istället för mörker”. En luciakrona med sju ljus stod på en piedestal och sju barn blev framkallade att tända var sitt ljus när man kommit med goda förslag på hur vi ska tända andliga ljus för oss själva och för andra människor.

Efter Mässan blev det luciatåg i församlingssalen. Det var en aning kaotiskt i början då vi inte förväntat oss så många människor, både vuxna och barn. Men till slut fick Sankt Nicolaus (Pater Wladek) kröna vår församlings Lucia efter att kyrkoherden bett följande välsignelsebön över kronan:

F. Herre Jesus Kristus, Du som har sagt: ”Jag är världens Ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Vi ber dig, Herre, Du sanna ljus som lyser för varje människa i denna mörka värld, låt oss få hjälp och ljus i mörkret på den heliga Lucias förbön och välsigna + denna ljuskrona. Liksom dessa ljus ska förjaga mörkret och upplysa natten, så låt den Helige Andes ljus och eld lysa och värma i våra hjärtan, så att vi finner vägen genom denna världens mörker och faror hem till Ditt oförgängliga ljus där Du med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

När kronan sätts på huvudet:

Bär trons ljus till alla människor och vittna om Kristus, det sanna ljuset som aldrig slocknar.

Naturligtvis sjöng Lucia med tärnor och stjärngossar flera sånger som passade in för tillfället.

Avslutningsvis delade Nicolaus ut gåvor till kateketer som tack för året som gått och godis med andra presenter till barnen.

Caritasgruppen hade ordnat kaffe med dopp till de vuxna.

Det var en lyckad avslutning på 2017-års barnundervisning.

Fotografer: diverse.