Luciafirande och S:t Nicolaus i vår församling 2016

Som avslutning för terminen på katekesundervisningen av barn den 11 december hade vi i år ett Luciatåg. Det blev en hel del ”Lucior” för nästan alla små flickor ville ha sin luciakrona på huvudet. De flesta hade ljus med batteri eller också var de av tyg… Men vi hade förstås en ”officiell” Lucia som kyrkoherden krönte efter Mässan. Hon bar en krona med levande ljus.

Vi inbjöd barnen att ställa upp inför koret efter Kommunionsbönen. Det var en hel del stjärngossar m.fl. som kom fram. Efter Luciakröningen tågade vi alla ut vid utgångspsalmen till sakristian. Där väntade Luciatåget på tecken att alla som ville hade gått in i församlingssalen. Vår organist ledde sången – både Claudias solo och Luciatågets gemensamma sång. Varma och starka applåder visade de närvarandes uppskattning.

Sist i Luciatåget gick årets S:t Nicolaus (Pater Wladek). Vår sekreterare hade slitit hårt med alla stora godispåsar (godis fick vi bl.a. av Wesim Maruwge på City Godis i Jönköping).

Det blev en mycket uppskattad avslutning på terminen.

 

Välsignelse av Luciakronan

Av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Om ingen präst eller diakon är närvarande så är det familjens huvudman som utför välsignelsen.

  1. Herre Jesus Kristus, Du som har sagt: ”Jag är världens Ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Vi ber dig, Herre, Du sanna ljus som lyser för varje människa i denna mörka värld, låt oss få hjälp och ljus i mörkret på den heliga Lucias förbön och välsigna E denna ljuskrona. Liksom dessa ljus ska förjaga mörkret och upplysa natten, så låt den Helige Andes ljus och eld lysa och värma i våra hjärtan, så att vi finner vägen genom denna världens mörker och faror hem till Ditt oförgängliga ljus där Du med Fadern och den Helige Ande lever och regerar från evighet till evighet.

Alla Amen.

(Man kan nu be Litanian till den Heliga Lucia)

När kronan sätts på huvudet:

Bär trons ljus till alla människor och vittna om Kristus, det sanna ljuset som aldrig slocknar.

Alla Amen.