Maria helg i Jönköping

En av de mer kända katolska förkunnare som reser runt i världen är Pater Paul Maria Sigl, grundare av Family of Mary. Sedan ett antal år tillbaka introducerades Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, kyrkoherde i Jönköping, och Pater Paul. Ett flertal församlingsmedlemmar åkte då ner till en böndag i Amsterdam där åtskilliga tusen troende hade samlats. Denna böndag var helt överväldigande.
http://www.amsterdamapparitions.com/

Pater Paul Maria lät höra av sig i höstas och undrade om han inte kunde ha en böndag eller två i S:t Franciskus församling i Jönköping. Men vi undrade hur det skulle gå till? Och särskilt när vi hade varit med om massmötet i Amsterdam…
Men den kände förkunnaren ansåg inte att det var ett hinder att komma till en ”liten” församling i Sverige.
Sagt och gjort kom Pater Paul Maria med två systrar, Sr. Simone och Sr. Marietta och en seminarist, Br. Armin.

Följande program genomfördes:
Fredag 17 april: Mässa 18.00, föredrag för kaldeiska ungdomsgruppen 19.00.
Lördag 18 april: Sakramental Tillbedjan 8.00, Rosenkrans 9.30, Mässa 10.00, föredrag 11.30. Översättning från italienska gjordes av Wessen Maruwge Rottini. Föredrag för eritreanska gruppen 19.00.
Söndag 19 april: predikan under Mässa 9.00, huvudcelebrant och predikant 11.00, föredrag 12.30, föredrag för syrisk-katolska gruppen 15.00.

Ett intensivt men mycket uppskattat program. Kärleken till Maria, Guds Moder, lyste och kändes tydligt av alla som fick träffa Pater Paul Maria dessa dagar.
Vi är mycket tacksamma för att ha fått uppleva dessa nåderika dagar i vår församling.

Varmt tack till husmor, Gunilla Ronquist, som skötte det praktiska arbetet med lunch till alla på lördagen och värdinneskapet för de två systrarna.

Lite mer information:
Pater Paul Maria Sigl föddes i Österrike och är grundaren till Jesus Översteprästens Verk, en prästsammanslutning av påvlig rätt som upprättades av Prästkongregationen i Rom år 2008.
Han är också andlig grundare och ledare för Family of Mary – Marias Familj, en sammanslutning för lekmän som fick sitt definitiva godkännande av Lekmannakongregationen i Rom år 2004. De två grupperna formar en kommunitet av bröder och systrar och deras särskilda uppgift är att be för prästernas helgelse.
Bröderna och systrarna är verksamma i mer än tio länder och missionerar bl.a. genom att sprida devotionen till den Gudomliga Barmhärtigheten enligt de budskap som Heliga Faustina tog emot från Herren, att hjälpa människor att förstå meningen med lidandet och leda allt fler till att älska Guds Moder.
Pater Paul Maria bor på deras prästseminarium utanför Rom varifrån han reser runt i världen för att predika reträtter, leda böndagar (som brukar dra tusentals deltagare), hålla föredrag mm. Ofta brukar systrar och bröder från Marias Familj följa med för att medverka med bl.a. musik.
Två systrar och en broder följer med Pater Paul Maria till böndagarna i Jönköping.
Du kan läsa mer om Family of Mary genom att gå in på deras hemsida:

http://www.familiemariens.org/html/en/gemeinschaft.html

Eller bara sök på: Family of Mary

Bönen till Vår Fru av alla Folk:

Herre Jesus Kristus, Faderns Son, sänd nu Din Ande över jorden. Låt den Helige Ande bo i alla folks hjärtan, så att de må bli bevarade från förfall, olyckor och krig.
Må Vår Fru av Alla Folk, den Saliga Jungfrun Maria, vara vår Förespråkerska. Amen.

(Bönekort med den särskilda bilden delas ut gratis i vår församling)

Foto: Ulf Söderberg, Joszef Kulig och Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv