Mässa på Heliga Thérèse av Jesusbarnets och Heliga Anletets festdag, 1 oktober 2018

Helgonets reliker, tillsammans med reliker av hennes heliga föräldrar, Louis och Zélie Martin, anlände till vår kyrka kvällen den 30 september och efter nattvakan firades den avslutande Mässan just på helgonets festdag den 1 oktober kl. 08.00.

Mässan på kvällen innan drog en stor skara av människor, även icke katoliker, men denna morgon var det en mindre, men inte desto mindre ivrig grupp av troende, som ville fira helgonets festdag och ta farväl av hennes reliker.

En liten grupp kom till och med från Kalmars katolska församling med sin kyrkoherde.

Denna gång hade vi ingen lista på bärare av relikerna, de som kunde och ville fick hjälpa till.

Särskilt rörande var det att se alla som ville hälsa farväl av Thérèse föräldrar innan skrinet bars ut.

Denna nådens dag kommer vi som var närvarande sällan att glömma.

Må de Heliga Thérèse, Louis och Zélie be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.