Mottagandet i vår kyrka och kloster av martyrernas reliker från Peru

Inför Kyndelsmässodagen kom två medbröder från Polen med reliker från vår ordens senaste saligförklarade, de Saliga Mikael och Zbigniew, som mördades i vår ordens mission i Peru.
Det var fler franciskankloster i Sverige som ville ta emot dessa reliker och bröderna åkte runt för att överlämna relikerna. I vår kyrka och i vårt kloster i Jönköping skedde detta den 4 februari under Högmässan och i klostret på kvällen samma dag.
Kyndelsmässodagen är ju ett firande av Herrens frambärande i Templet. Jesus, världens Ljus, bärs fram i tacksägelse inför Fadern. På samma sätt visades våra polska martyrers reliker som ett tecken på det ljus som de båda bröderna spred bland de troende under sitt liv och fortfarande bär vittnesbörd om. “Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner”, säger Herren. En sådan kärlek sprider ljus och vi tackar Herren för detta vittnesbörd och ber våra martyrer om hjälp och skydd mot all form av terrorism.