Mycket folk har marscherat för Livet i Argentina

Ofödda barns dag hålls på många håll i Latinamerika som en viktig markering och i hela Argentina gick tiotusentals människor ut på gatorna för att demonstrera för det heliga i allt mänskligt liv.

Arrangörerna säger att uppskattningsvis 150 000 tusen människor marscherade från Plaza Italia på avenyerna Sarmiento och Libertador den 25 mars för att sedan samlas framför juridiska fakulteten vid Buenos Aires universitet.

Den viktigaste målsättningen med marschen har varit att säga nej till aborterna och kräva respekt för mödrarnas och de ofödda barnens värdighet genom nya mer heltäckande lösningar.

Argentina var första landet i Latinamerika som införde en dag för Ofödda barn med en deklaration den 7 december 1998 av dåvarande presidenten Carlos Saul Menem.

Marschen för Livet 2018 genomfördes samtidigt i 200 städer i det sydamerikanska landets provinser Buenos Aires, Catamarca, Chaci, Corientes, Córdoba, Chubut, Mendoza, Entre Rios, med flera.

Med på marschen i Buenos Aires var Dr. Soledad Otazua som förklarade hur utvecklingen mot mänsklig natur går framåt i moderns sköte med hjälp av en fullskalig modell av ett litet barn i 12:e havandeskapsveckan.

En grupp läkare läste också upp en manifest för Livet. ”Att på något sätt skada en levande mänsklig varelsen i syfte att avsluta dess liv kan under inga omständigheter sägas utgöra en medicinsk handling,” står det i texten.

”Varken staten, eller någon annan, kan tvinga en anställd eller vårdpersonal att delta i praktiskt handlande som strider mot deras samvete,” står det också i manifestet.

Patricia Sandoval som är aktiv i pro-life rörelsen hade rest till Argentina för att delta i eventet och vittna om erfarenheter i sitt eget liv. Hon förklarade att hon genomgått tre aborter tidigare i livet. Senare har hon arbetat för Planned Parenthood (Planerat föräldraskap) i Kalifornien och varit biträdande i en abort, när hon insett att det ofödda barnet är en människa och upplevt en stark omvändelse.

Artikeln har tidigare publicerats av CNA:s samarbetspartner ACI Prensa och översatts anpassats av CNA.

Källa: CNA. Översättning Göran Fäldt (28 mars 2018)

https://www.catholicnewsagency.com/news/march-for-life-in-argentina-draws-massive-crowds-62277