Neokatekumenal Vandring

neoNeokatekumenal Vandring: startades i Spanien på 1960-talet av Kiko Argúello och har varit verksam i vår församling i några år nu. Det är Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv som tillsammans med kateketerna Marco och Simona Musicanti från Trelleborg samt Giuseppe och Guiseppina Dei Campielisi från Göteborg har ansvaret.

Den Neokatekumenala Vandringens natur definieras av H.H. Johannes Paulus II när han skriver: ”Jag godkänner den Neokatekumenala Vandringen som en lämplig väg till katolsk uppfostran för samhället i dagens läge”.

Den Neokatekumenala Vandringen står till biskopens tjänst som ett sätt att påbörja den kristna och permanenta uppfostran i tron inom biskopsstiftet.

Den Neokatekumenala Vandringens historia

I urkyrkan, när världen var hednisk, skulle de som önskade bli kristna börja ett ”katekumenat”, en färdväg av uppfostran för att förbereda sig för dopet. I dag har sekulariseringens process fört många människor bort från tron och kyrkan, därför blir en färdväg av katolsk uppfostran nödvändig.

Den Neokatekumenala vandringen är inte en rörelse eller en förening, utan ett redskap i församlingarna till tjänst för biskoparna för att leda många, som har övergett tron, tillbaka till den.

Neokatekumenat vänder sig till de som har avlägsnat sig från kyrkan, de som inte tillräckligt har blivit evangeliserade eller katekiserade, de som önskar fördjupa sin tro och låta den mogna, de som kommer från kristna konfessioner som inte är i full gemenskap med den katolska Kyrkan.

Den Neokatekumenala Vandringen tog sin början på 60-talet i en av de fattigaste förorterna i Madrid tack vare Kiko Argúello och Carmen Hernandez som fick hjälp av den dåvarande ärkebiskopen av Madrid, Casimiro Morcillo, som i den första gruppen, såg en riktig återupptäckt av Guds ord och ett praktisk förverkligande av den liturgiska förnyelsen stöttad av det dåvarande Konciliet”.

Efter att ha sett den positiva erfarenheten i Madrids och Roms församlingar, kallade den Heliga Gudstjänstskongregationen denna erfarenhet för den Neokatekumenala Vandringen.

Det handlar om en omvändelsevandring, genom vilken man kan återupptäcka dopets gåvor.

Vandringen har nu spritt sig till mer än 900 stift i 105 nationer, med mer än 20.000 kommuniteter i 6.000 församlingar. I Sverige finns det kommuniteter i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö, Trelleborg, Olofström.

1987 invigdes det internationella och missionära prästseminariet ”Redemptoris Mater” som mottar ungdomar som har mognats i sin kallelse i en neokatekumenal kommunitet och som är villiga att åka vart som helst. Därpå har många biskopar följt Rom´s erfarenhet och i dag finns det mer än 100 stifts och missionsinriktade seminarier ”Redemptoris Mater” i världen där det utbildas några tusen prästkandidater.

Som svar på av Kyrkans vädjan för den nya evangelisationen, har många familjer i Vandringen erbjudit sig att hjälpa Kyrkans mission, genom att etablera sig i de mest sekulariserade och avkristnade område i världen och, på så sätt, förbereda födelsen av nya missionsinriktade församlingar.

Hemsida på olika språk: http://www.camminoneocatecumenale.it/.

På svenska på Stockholms Katolska Stifts hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/599/1/