Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Oktober – rosenkrans månad


Stoppa mineraljakten i Skåne


Ord inför Herrens Dag. 29:e söndagen ”under året” 2018


Familjen är centrum för Guds plan


Helgonen riskerar allt av kärlek till Jesus, säger påven under mässan för kanoniseringen

Banéren för de nya helgonen Oscar Romero och Paulus VI framför S:t Petersbasilikan (CNS)

Påven Franciskus helgonförklarar Paulus VI, Oscar Romero och ytterligare fem.

Påven Franciskus har formellt förklarat Paulus VI, ärkebiskop Oscar Romero och ytterligare fem, helgon i den Katolska kyrkan. Påven använde påven Paulus VI: s herdestav och bar ärkebiskop Oscar Romeros av San Salvador blodbestänkta bälte.

Flera tusen pilgrimer från de nya helgonens hemländer, Italien, El Salvador, Spanien och Tyskland samlades med tiotusentals andra på Petersplatsen för att fira det universella erkännandet av dessa mäns och kvinnors helighet. De var alla redan kända som helgon.

Läs mer…


Pater Witold inbjuder Sveriges Unga Katoliker till riksläger

16-18 november 2018


Ord inför Herrens Dag. 28:e söndagen ”under året” 2018


Den heliga mässa med relikerna av de heliga Thérèse av Jesusbarnet, Louis och Zélie Martin


Påven uppmanar till att be rosenkransen varje dag i oktober

Påven Franciskus uppmanar alla att be rosenkransen varje dag under oktober månad för att skydda kyrkan från den onde. På fredagen gav den Heliga Stolen ett pressmeddelande som berör alla kyrkans troende i hela världen. Oktober månad är liksom maj vigd till Jungfru Maria, med särskild fokus på rosenkransen, då högtiden Vår Fru av rosenkransen infaller den 7 oktober.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. S:ta Birgitta av Vadstena Högtid 2018


Transitus – andakt till den helige Franciskus’ saliga död hos franciskanerna i Västerås 2018


Präst- och diakonmöte på Lidingö 2018

Predikan av Anders Kardinal Arborelius OCD


Kära vänner,

Det gläder oss mycket att få tala om för er att vi redan publicerat 500 YouTube filmer på vår kanal Katolsk Horisont. Vi tackar er alla hjärtligt för bidragen och hjälpen till vårt mediala arbete. Vi ber om  förbön för Katolsk Horisont så att vi får nå ut till allt fler människor som vill veta mer om katolsk tro, eller också för att stärka sin egen katolska tro.

Med Guds välsignelse till er alla!

Gråbröderna, Katolsk Horisont


Relikerna anländer hos Karmelitnunnorna i Glumslöv

1 oktober 2018

Relikerna av den Heliga Thérèse och hennes heliga föräldrar, Louis och Zélie Martin, kom för den nordiska pilgrimsfärden först till den katolska domkyrkan i Stockholm, på kvällen den 30 september till S:t Franciskus församling i Jönköping för att på själva Thérèse festdag den 1 oktober föras till hennes medsystrars kloster i Glumslöv.

Systrarna hade sett fram emot detta besök på ett alldeles särskilt sätt. Som sig bör i ett kloster så var dörren smal (som evangeliet säger att den är till Paradiset!), så endast föräldrarnas relikskrin kunde föras in i klosterkapellet den vanliga vägen.

Heliga Thérèse reliker måste därför tas in genom kapellets stora fönster. Men det gick utmärkt.

När helgonets relikskrin bars in kastade troende mängder med blomblad över skrinet och systrarna började applådera. Att systrarna var mycket rörda och glada kunde man inte tvivla på.

Efter att de troende fått komma fram och vörda relikerna och man bett Rosenkransen firade kardinalen Mässan med tolv andra koncelebrerande präster kl. 14.30.

Systrarna hade förberett mängder av material att delas ut (relikkort, bilder mm.) och olika böcker som har med Thérèse att göra, bl.a. hennes självbiografi, som borde vara ett måste att läsa för alla katoliker!

En nyhet för denna dag var att systrarna tillverkat Lilla Thérèse Rosenkrans (som består av 24 kulor till ära för hennes liv) och som spreds på svenska för första gången genom Ave Maria Publikationer i boken ”Mina Rosenkransböner” – ett tecken på gott samarbete mellan Karmelitnunnorna och Gråbröderna!


Nattvaka i Sankt Franciskus med relikerna av Heliga Thérèse, Louis och Zélie Martin

En mer än fullsatt kyrka tog emot relikerna på söndagen den 30 september kl. 18.00, trots att kardinalen firat Mässa med Konfirmation kl. 11.00 samma dag.

Foton från den Mässan kommer på vår hemsida lite senare.

Kyrkoherden beslöt att inte stänga kyrkan för natten, utan skickade ut en lista med tider då medlemmar kunde skriva upp sig för att vaka och be i kyrkan under natten.

Det var inte svårt att få frivilliga för denna nattvaka!

En jämn ström av troende kom mer eller mindre hela natten.

Någon sade efteråt: ”Detta var en av de största upplevelserna i mitt liv!”

Thérèse och hennes föräldrars närvaro kändes tydligt vid detta tillfälle i vår kyrka…


Mässa på Heliga Thérèse av Jesusbarnets och Heliga Anletets festdag, 1 oktober 2018

Helgonets reliker, tillsammans med reliker av hennes heliga föräldrar, Louis och Zélie Martin, anlände till vår kyrka kvällen den 30 september och efter nattvakan firades den avslutande Mässan just på helgonets festdag den 1 oktober kl. 08.00.

Mässan på kvällen innan drog en stor skara av människor, även icke katoliker, men denna morgon var det en mindre, men inte desto mindre ivrig grupp av troende, som ville fira helgonets festdag och ta farväl av hennes reliker.

En liten grupp kom till och med från Kalmars katolska församling med sin kyrkoherde.

Denna gång hade vi ingen lista på bärare av relikerna, de som kunde och ville fick hjälpa till.

Särskilt rörande var det att se alla som ville hälsa farväl av Thérèse föräldrar innan skrinet bars ut.

Denna nådens dag kommer vi som var närvarande sällan att glömma.

Må de Heliga Thérèse, Louis och Zélie be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.


Möte med helgon


Varför rosenkransbönen är viktig


Välkomnande av relikerna av de heliga Thérèse av Jesusbarnet och Louis och Zélie Martin


Saints of Lisieux Nordic Pilgrimage 2018

 


Sakramental Tillbedjan


Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2018


Kardinal Scola: kommunionen för de omgifta motsäger Kyrkans undervisning

Kardinal Angelo Scola

Att bryta mot läran skulle strida mot äktenskapets natur, sa kardinalen.

Den välkände kardinalen Angelo Scola som 2013 var vadhållarnas favorit vid påvevalet har kommit tillbaka i den kontroversiella frågan om kommunionen för de omgifta. Förre ärkebiskopen av Milano försvarar i en ny längre intervju Kyrkans traditionella lära nämligen att de frånskilda och omgifta inte kan ta emot kommunionen annat än de beslutat leva i ”fullkomlig återhållsamhet”.

Denna lära ”hör till det kristna äktenskapets egen natur”, sa kardinalen, eftersom det finns ett nära samband mellan äktenskapets förbund och förbundet mellan Kristus och Kyrkan. Kardinalen har uttryckt sin uppfattning till påven Franciskus i en privataudiens.

Läs mer…


Sveriges Unga Katoliker

Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2018

Den heliga mässan


Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna