Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Boken om moderskapet av Carrie Gress

Förord av Vicky Thorn

Som vuxen människa har jag nog ägnat merparten av livet åt att fundera över vad det innebär att vara mor och över vilken enastående Guds gåva det är. Ingenting är så brutalt starkt och så vackert som en mors kärlek till sitt barn.

         Kvinnor jag mött som förlorat ett ofött barn har genom sina upplevelser gett oss ett gripande testamente över hur djupt det biologiska moderskapet präglar vårt kroppsliga jag. Det är kvinnor som har aldrig mött sina barn men ändå sörjer dem, saknar dem och lider av att ha förlorat dem, hur det än gått till. De har inte bara gått vidare med sitt tidigare liv innan helandeprocessen var över. Många av dem hör till de starkaste förespråkarna för livet och för den gåva det är att få vara mor.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 32:a söndagen ”under året” 2018


Paulus VI – påve, profet, helgon


Goda böcker – Avsnitt 8


Ord inför Herrens Dag. 31:a söndagen ”under året” 2018


Alla Helgon


Alla Helgon – kropp och själ

Hur underbart är det inte att vi har Guds Moder Maria, den helige Josef och alla helgonen som våra förebilder och som alltid vill hjälpa oss på helighetens väg! Men så kommer frågorna på vägen. Vad måste vi göra, hurdana måste vi vara? Vi har olika levnadsstånd, naturligtvis! Men samma mål, eller tror vi det inte?

I år har vi talat mycket om S:t Paulus VI:s encyklika Humanae vitae. När vi nu ska fira Alla Helgons högtid får vi tillfälle att placera in denna viktiga Kyrkans lära i det större sammanhanget, själen, kroppen och uppståndelsen.

Läs mer…


Kallade till helighet


Alla Helgon – kropp och själ


CARITAS JÖNKÖPING

VÄLKOMNAR GÄRNA GÅVOR TILL

FÖRSÄLJNINGEN PÅ BASAREN

17-18 NOVEMBER

HJÄRTLIGT TACK!

STÄLL I KORRIDOREN TIDIGAST

VECKA 46 (12.11-)

¤

VI SAMARBETAR MED


Föredrag av Pater Cyrille-Marie Bézier om de heliga Thérèse av Jesusbarnet, Louis och Zélie Martin


Varför de kristna tror på uppståndelsen – och inte på reinkarnation

Köttets uppståndelse. Freskmålning (1499-1502) i San Briziokapellet i katedralen i Orvieto (Umbrien, Italien), av Luca Signorelli

Denver, Colorado, 24 oktober 2018 (CNA). Varje gång de kristna läser den apostoliska trosbekännelsen gemensamt förnyar de tron på det som sker med dem efter döden: ”Jag tror på kroppens uppståndelse och det eviga livet.”

Tron på den fysiska kroppens uppståndelse är central för den kristna teologin och utgår från Kristi uppståndelse. Han uppstod med kropp och själ tre dagar efter hans lidande och död.

Men enligt en Pew undersökning (statistisk forskning i USA, övers. anm.) tror 29 procent av de kristna i USA på reinkarnationen som New Age lärt ut – alltså tron att när kroppen dör själen fortsätter att leva i en ny och annan kropp som inte hör ihop med den första.

Andelen katoliker i USA som sagt att de tror på reinkarnationen var till och med högre – 36 procent; inte långt från de 38 procent utan någon religiös tillhörighet alls som tror samma sak.

Enligt katolsk lära är dock all annan tro än tron på kroppens uppståndelse helt oförenlig med en kristen teologi och antropologi om den mänskliga personen.

Läs mer…


Världsfamiljemötet i Irland

Vad hände? Vad ska vi förvänta oss? Världsfamiljemötet i Irland är nu över och en biskopssynod om de ungas situation har i stället tagit vid och pågår i Rom. Humanae vitaes författare, påven Paulus VI, har helgonförklarats. Och vi själva har haft ett besök av helgonreliker, lilla Thérèse och hennes föräldrar. Överallt är man överväldigad över den stora uppslutningen i bön och vördnad. Norge har upplevt det lika starkt som vi i Sverige. Som en tillbakablick på året som gått har vi alldeles nyligen fått biskop Anders Arborelius’ predikning under novisåret som kardinal i vacker bokform. Något att vara särskilt tacksam för!

Vad som sagts och firats i Dublin och på andra ställen i republiken Irland under världsfamiljemötet i augusti blir undan för undan mer känt och kommenterat genom olika media. Den 15 oktober kom ett omfattande referat i ord och bild ut från centralorganisationen i Dublin som alla kan läsa under www.worldmeeting2018.ie. Det går där lätt att läsa påven Franciskus’ texter och homilier på hemsidan. Informationen är också det sista nyhetsbrevet från ett väl genomfört kyrkligt redaktionsarbete i Irland.

Läs mer…


Reträtt i Djursholm 2018

Pater Joseph Maria har predikat en reträtt hos Birgittasystrarna i Djursholm den 26-28 oktober 2018.

Temat för reträtten var ”Hur blir man helig och fullkomlig?”

De fyra meditationerna samt predikan på söndagen finns på vår församlings hemsida (se Miniradio).

Reträtten var välbesökt och systrarna kunde ta emot 18 deltagare, så tyvärr kunde inte alla som ville få rum. Man bör anmäla sig i god tid för att vara med på reträtterna hos systrarna! Även systrarna deltog så sammanlagt var det 30 andäktigt lyssnande deltagare. Men i och med att meditationerna spelades in kan även du lyssna på dem.


Heliga Thérèse, Louis och Zélie Martins reliker

i S:t Franciskus katolska kyrka

Söndagen den 30 september 2018 var det stor fest i vår församling i Jönköping. Först firade Kardinalen Högmässa med Bekräftelsens sakrament kl. 11.00 och senare på dagen var det dags för församlingen att hälsa relikerna av ett av Kyrkans mest vördade och älskade helgon välkomna. Det finns knappast någon katolik som inte hört talas om det 24-åriga helgonet från Lisieux i Frankrike. Det märkliga med familjen Martin (som hon hette i efternamn) är att även hennes föräldrar Louis och Zélie är helgonförklarade.

De tre helgonens reliker har färdats genom Norden och stannade till i vår kyrka. Klockan 18.00 tog vi emot relikerna med stor glädje (se filmen på vår Youtube kanal: Katolsk horisont). Vi firade Högmässa och under hela natten kunde troende komma för att visa helgonen sin vördnad och be om deras förbön. Kyrkan var aldrig tom under denna natt…

På morgonen klockan 08.00, den 1 oktober, själva Thérèse festdag i Kyrkans kalender, firade vi Mässan till hennes ära och tog avsked av relikerna som fördes till hennes medsystrars kloster i Glumslöv, där karmelitnunnorna ivrigt väntade på sin heliga medsyster.

Denna händelse var en stor nåd för oss alla och samtidigt en oförglömlig händelse.


Konfirmation 30 september 2018

Söndagen den 30 september 2018 kom Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, vår stiftsbiskop, till församlingen för att förmedla Bekräftelsens Sakrament till 24 ungdomar.

Den inspirerande undervisningen har pågått i två år under ledning av Emmanuel Sennerstrand. Tyvärr har arbetet med den s.k. katolska bibeln i vårt stift tills vidare satt stopp på Emmanuels medverkan i vår församling vad gäller konfirmandförberedelsen. Han var mycket uppskattad som konfirmandledare.

Som vanligt sedan flera år hade vi en proffsfotograf och här kommer ett smakprov på dessa bilder.

Samtliga bilder (enskilda på varje konfirmand) finns att ladda ner gratis på kontoret. Ring kontorstid: 036 – 12 06 57 för att anmäla att du kommer.


Internationella ungdomsåret 1985. S:t Johannes Paulus II till ungdomarna – vilket var hans budskap?

S:t Johannes Paulus II vid Generalaudiensen på S:t Petersplatsen, 21 oktober 1981. Foto: L’Osservatore Romano.

”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.”

 Det var med dessa ord ur Skriften som S:t Johannes Paulus valde att inleda sitt apostoliska brev Dilecti amici (Kära vänner”) till världens ungdomar, då FN proklamerade Internationella ungdomsåret 1985.

I detta brev beskriver han Kyrkan som ”förvaltaren av grundläggande värden och sanningar” och också som ”förmedlaren av de eviga målen som … som den stora mänskliga familjen har i Gud själv.” Han ser en längtan bland de unga efter ”äkta broderskap” mellan alla människor och påpekar: ”det kan bara finnas bröder och systrar där det finns en far. Och bara där Fadern är, är människorna bröder och systrar.”

Vid inledningen av detta års biskopssynod, den 3-28 oktober, som för samman präster, ordensfolk, lekmän och andra, för att diskutera ungdomar, tro och urskiljandet av kallelser, låt oss åter läsa S:t Johannes Paulus II:s brev till världens ungdomar.

Läs mer…


Trygghet i Guds händer


Ord inför Herrens Dag. 30:e söndagen ”under året” 2018


Världsfamiljemötet i Irland 2018 – en reflektion


“Till man och kvinna skapade han dem“.

Föredrag av Jacek Pulikowski. Del 1


“Till man och kvinna skapade han dem“.

Föredrag av Jacek Pulikowski. Del 2


Påven Franciskus: det äktenskap som håller kräver förmågan att ge sig själv som gåva och Kristi nåd

Påven Franciskus och ett nygift par i januari 2016 (foto Daniel Ibanez/CNA)

Vatikanen, 7 oktober 2018. Ett gift par som strävar efter att förverkliga sitt ömsesidiga förbund livet igenom i trohet mot varandra behöver både Guds nåd och kärlek som ligger fast och tryggt i förmågan att ge sig själv som gåva, sa påven Franciskus i söndags.

”Det som ger de gifta kraften att vara förenade i äktenskapet är en kärlek som uttrycks i en ömsesidig gåva av sig själv, styrkt av Kristi nåd”, sa påven den 7 oktober.

Läs mer…


Katolsk universitetsprofessor går i täten för svar på den franske presidentens uttalande om flerbarnsfamiljer

Katolska universitetet Catholic University of America, 1 juni 2018 (foto BumbleDee/Shuttestock)

Washington D.C., 16 oktober 2018 (CNA/EWTN News).

Sedan president Emmanuel Macron i en kommentar uttalat sig med skepsis om välutbildade kvinnors beslut att ha flera barn, har kvinnor med flerbarnsfamiljer börjat använda hashtaggen #PostcardsForMacron” och skickat bilder på sina lyckliga familjer.

Macon har i ett tal om fertilitetssiffrorna i Afrika, på ett event arrangerat av Gates Foundation ”Goalkeepers” i New York 25-26 september, jämfört flerbarnsfamiljerna med att tvinga en ung ficka till barnäktenskap.

Läs mer…


Stoppa mineraljakten i Skåne


Familjen är centrum för Guds plan


Helgonen riskerar allt av kärlek till Jesus, säger påven under mässan för kanoniseringen

Banéren för de nya helgonen Oscar Romero och Paulus VI framför S:t Petersbasilikan (CNS)

Påven Franciskus helgonförklarar Paulus VI, Oscar Romero och ytterligare fem.

Påven Franciskus har formellt förklarat Paulus VI, ärkebiskop Oscar Romero och ytterligare fem, helgon i den Katolska kyrkan. Påven använde påven Paulus VI: s herdestav och bar ärkebiskop Oscar Romeros av San Salvador blodbestänkta bälte.

Flera tusen pilgrimer från de nya helgonens hemländer, Italien, El Salvador, Spanien och Tyskland samlades med tiotusentals andra på Petersplatsen för att fira det universella erkännandet av dessa mäns och kvinnors helighet. De var alla redan kända som helgon.

Läs mer…


Pater Witold inbjuder Sveriges Unga Katoliker till riksläger

16-18 november 2018


Den heliga mässa med relikerna av de heliga Thérèse av Jesusbarnet, Louis och Zélie Martin


Påven uppmanar till att be rosenkransen varje dag i oktober

Påven Franciskus uppmanar alla att be rosenkransen varje dag under oktober månad för att skydda kyrkan från den onde. På fredagen gav den Heliga Stolen ett pressmeddelande som berör alla kyrkans troende i hela världen. Oktober månad är liksom maj vigd till Jungfru Maria, med särskild fokus på rosenkransen, då högtiden Vår Fru av rosenkransen infaller den 7 oktober.

Läs mer…


Kära vänner,

Det gläder oss mycket att få tala om för er att vi redan publicerat 500 YouTube filmer på vår kanal Katolsk Horisont. Vi tackar er alla hjärtligt för bidragen och hjälpen till vårt mediala arbete. Vi ber om  förbön för Katolsk Horisont så att vi får nå ut till allt fler människor som vill veta mer om katolsk tro, eller också för att stärka sin egen katolska tro.

Med Guds välsignelse till er alla!

Gråbröderna, Katolsk Horisont


Nattvaka i Sankt Franciskus med relikerna av Heliga Thérèse, Louis och Zélie Martin

En mer än fullsatt kyrka tog emot relikerna på söndagen den 30 september kl. 18.00, trots att kardinalen firat Mässa med Konfirmation kl. 11.00 samma dag.

Foton från den Mässan kommer på vår hemsida lite senare.

Kyrkoherden beslöt att inte stänga kyrkan för natten, utan skickade ut en lista med tider då medlemmar kunde skriva upp sig för att vaka och be i kyrkan under natten.

Det var inte svårt att få frivilliga för denna nattvaka!

En jämn ström av troende kom mer eller mindre hela natten.

Någon sade efteråt: ”Detta var en av de största upplevelserna i mitt liv!”

Thérèse och hennes föräldrars närvaro kändes tydligt vid detta tillfälle i vår kyrka…


Mässa på Heliga Thérèse av Jesusbarnets och Heliga Anletets festdag, 1 oktober 2018

Helgonets reliker, tillsammans med reliker av hennes heliga föräldrar, Louis och Zélie Martin, anlände till vår kyrka kvällen den 30 september och efter nattvakan firades den avslutande Mässan just på helgonets festdag den 1 oktober kl. 08.00.

Mässan på kvällen innan drog en stor skara av människor, även icke katoliker, men denna morgon var det en mindre, men inte desto mindre ivrig grupp av troende, som ville fira helgonets festdag och ta farväl av hennes reliker.

En liten grupp kom till och med från Kalmars katolska församling med sin kyrkoherde.

Denna gång hade vi ingen lista på bärare av relikerna, de som kunde och ville fick hjälpa till.

Särskilt rörande var det att se alla som ville hälsa farväl av Thérèse föräldrar innan skrinet bars ut.

Denna nådens dag kommer vi som var närvarande sällan att glömma.

Må de Heliga Thérèse, Louis och Zélie be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.


Möte med helgon


Varför rosenkransbönen är viktig


Välkomnande av relikerna av de heliga Thérèse av Jesusbarnet och Louis och Zélie Martin


Saints of Lisieux Nordic Pilgrimage 2018


Kardinal Scola: kommunionen för de omgifta motsäger Kyrkans undervisning

Kardinal Angelo Scola

Att bryta mot läran skulle strida mot äktenskapets natur, sa kardinalen.

Den välkände kardinalen Angelo Scola som 2013 var vadhållarnas favorit vid påvevalet har kommit tillbaka i den kontroversiella frågan om kommunionen för de omgifta. Förre ärkebiskopen av Milano försvarar i en ny längre intervju Kyrkans traditionella lära nämligen att de frånskilda och omgifta inte kan ta emot kommunionen annat än de beslutat leva i ”fullkomlig återhållsamhet”.

Denna lära ”hör till det kristna äktenskapets egen natur”, sa kardinalen, eftersom det finns ett nära samband mellan äktenskapets förbund och förbundet mellan Kristus och Kyrkan. Kardinalen har uttryckt sin uppfattning till påven Franciskus i en privataudiens.

Läs mer…


Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna