Sankt Franciskus Katolska Församling

Kardinal Arborelius OCD med Gråbröderna på Katolsk Horisont


Aktuell vecka 15 juli – 22 juli 2018

15 juli, 3:e söndagen i månaden: XV Söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Ingen Mässa på kroatiska denna söndag.

* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00

* Mässa på polska 14.00

* Mässa syrisk rit 16.00, efteråt S:ta Clarasalen med katekes

Expeditionen och bokningar av lokaler är stängda för semester

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 15:e söndagen ”under året” 2018


Gud behöver profeter för Humanae Vitae – blir du en av dem?

Michelangelos Hesekiel i Sixtinska kapellets tak

Många ”katoliker” kanske inte accepterar encyklikan. Men vare sig de hörsammar den eller motsätter sig den, ”kommer de att inse att en profet har varit bland dem.” Läsningarna för 14:e söndagen ”under året” (8 juli) inriktar sig på profeterna.

Vi måste ha två saker klara för oss om profeterna: (1) vad profetens uppdrag är och (2) varför just du skulle vara en profet.
Först kommer vi till vad den profetiska missionen innebär. Profeterna upptar en väsentlig del av Gamla testamentet och i den judiska teologin och kommer efter lagen (torah) i betydelse.

Profeterna var inga spåmän. Ibland har budskapet utsträckts till ett framtida skeende men huvudfokus har varit samtidens nu, inte framtiden. De pekade alla på lagen, grunden för förbundet mellan Gud och hans folk, och uppmanade Israel att leva upp till den i deras idag, i deras här och nu. Profeten oroar sig över att Israel har fallit av på vägen och behöver försonas med Gud nu.

Läs mer…


Kan en fotbollsspelare bli helgon? Föredrag av Claudia Lienert från Sankt Botvids Unga Katoliker


Katolska ungdomar undertecknar ett brev som stöder Humane Vitae

Foto: Mazur/Catholicnews.org.uk

Brevet lovordar den “vackra och profetiska” kallelsen till kyskhet

Nästan 200 katolska ungdomar har undertecknat ett öppet brev som uttrycker fullt stöd för undervisningen i Humane Vitae.

Brevet, som publiceras i veckans upplaga av Catholic Herald, lovordar encyklikans kallelse till kyskhet, som beskrivs som ”vacker och profetisk”.

“Att leva i kyskhet är svårt och går emot den rådande kulturen, men är berikande för relationerna”, menar undertecknarna. ”Det påminner oss om att den person som vi är dragna till inte är ett ting att bruka, utan en like att älska, hedra och respektera.

Samtidigt som man medger att Humane Vitaes undervisning kan vara ”omodern”, tillägger man att den fördenskull inte är osann.

“Sex kan aldrig vara något tillfälligt och trivialt, eftersom det är så fyllt av inneboende mening – nämligen parets ömsesidiga kärlek och öppenheten för nytt liv. Det är därför som respekten för den sexuella aktens okränkbara värde betyder så mycket. Det är genom att erkänna sexualitetens djupaste innebörd som man kan ge sig själv till den andre med fullständig kärlek.”

Läs mer…


Lourdes – en helig plats


Fem ord om Lourdes


Invändningarna ökar mot interkommunionen; jurister i kanonisk lag säger att påven orsakat en ”fullständig oreda”

De påvliga yttrandena den 21 juni som tog upp de tyska biskoparnas informationsblad, som medgav att några protestantiska makar till katoliker kunde ta emot den heliga kommunionen, har mötts av starka reaktioner från flera håll, bland andra en tysk jurist i kanonisk lag, professor Thomas Schüller, som också är professor i den kanoniska lagen vid universitetet i Münster, och som säger att påven och hans dikasterier har skapat ett ”pastoralt lapptäcke” och en ”fullständig oreda”.
I vår tidigare rapportering denna månad sa påven Franciskus på flyget tillbaka från Geneve till Rom att det finns problem med den tyska informationen, dock inte när det gäller innehållet utan av skälet att den inte stämmer överens med den nuvarande kanoniska lagen (CCC 844). Denna kanon tillåter inte en biskopskonferens att besluta i frågor som frågan om vad som kan räknas till ”nödsituation” som enligt paragrafen i kanoniska lagen under vissa omständigheter skulle tillåta protestanter gifta med katoliker att ta emot kommunionen. (Här påminner vi om vad kardinal Walter Brandmüller och andra har sagt som visar att påven har fel i sitt påstående). Påven Franciskus har också sagt att om en biskopskonferens skulle kunna fatta beslut och uttala sig i en sådan fråga, skulle det omedelbart bli ”universellt”.

Läs mer…


Ord inför Herrens Dag. 14:e söndagen ”under året” 2018


Kardinal Müller: ”Vi ser en omvändelse till världen i stället för till Gud”

I en exklusiv CWR intervju diskuterar tidigare prefekten för Troskongregationen spänningarna kring mottagandet av den heliga kommunionen för protestanter, fortsatt konfliktfyllt läge i frågorna om Kyrkans lära om vigningarna, om homosexualiteten och ideologierna.

Kardinal Gerhard Müller ses här på ett foto i Vatikanen 2016 (CNS foto/Paul Haring)

Kardinalen Gerhard Muller är före detta prefekten för Troskongregationen och en gång biskop av Regensburg, Tyskland. Han är välkänd professor i teologi och ordförande både för Påvliga bibelkommissionen och Internationella teologikommissionen. Han har också skrivit ett flertal böcker av vilka The Hope of the Family, Priesthood and Diaconate, och The Cardinal Müller Report: An Exclusive Interview on the State of the Church, är översättningar från tyskan.

Läs mer…


Novena för juli 2018 inför Thérèse relikfärd genom Norden


Förberedande novena inför heliga Thérèse och hennes föräldrars relikfärd – juli 2018

Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kväll den 28 september. Samma dag, på kvällen, kommer relikerna till S:t Franciskus katolska församlingskyrka.

Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders novena. Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för meditation den månaden.

Läs mer…


Om Mässintentioner


Fader Lanzetta: Humanae Vitaes teologiska betydelse och profetiska budskap för vår tid

Fader Serafino M. Lanzetta

Föredraget hölls av fader Lanzetta den 28 oktober 2017 under en konferens anordnad av Voice of the Family med temat ”Humanae Vitae: ett bidrag till bakgrund inför encyklikans 50-årsjubileum”. Jubileet firas den 25 juli 2018 (dagen för encyklikans promulgation).

1. Humanae Vitae stod inför akuta problem

Humanae Vitae (HV), påven Paulus VI:s encyklika om den högtidliga förpliktelsen att föra det mänskliga livet vidare, har i ett historiskt ögonblick talat klarspråk av betydelse för hela vår kultur.
Vad man bland annat invänt mot Magisterium var att läromässiga uttalanden egentligen inte kunde göras i moralfrågor som låg utanför den gudomliga uppenbarelsen, till exempel morallagen enligt naturen, särskilt artificiell födelsekontroll, det vill säga preventivmedel och kontraceptiva metoder.

Läs mer…


Om en salig död


Pengarna, makten och Humanae Vitae – historien som glömdes bort

Atlas vid Rockefeller Center. Foto: ‘Another Believer’ CC 4.0

Washington DC, 11 juni, 2018 (CNA). Kontroversen kring den påvliga encyklikan Humanae Vitae, som återigen bekräftat katolsk lära om preventivmetoderna för 50 år sedan, kan inte förstås utan kännedom om bakgrunden i det välfinansierade nätverket för befolkningskontroll efter Andra Världskriget.

I nätverket återfinns tunga namn i biståndsorganisationer som Ford Foundation och John D. Rockefeller III. En forskare har skrivit om det här nätverket i flera årtionden. ”Kampanjen för att övertyga katoliker, ledare och allmänhet att den traditionella synen på sexualiteten, aborterna och äktenskapet var föråldrad, var utbredd och bedrevs på flera fronter,” berättade historieprofessorn vid Arizona State University, Donald Critchlow, för CNA.

Läs mer…


Humanae vitae – kontinuitet i Kyrkans lära


Påven Paulus VI vid ett församlingsbesök i Rom i april 1972 (foto CNA)

Det är ett viktigt ögonblick för Kyrkan i det här landet, säger en präst

Nästan 500 brittiska präster har undertecknat sitt fulla stöd för läran i Humanae Vitae. Präster i hela landet har undertecknat dokumentet när nu encyklikans 50-årsjubileum närmar sig. Humanae Vitae har bekräftat traditionell kristen lära om familjen och sexualiteten och upprepat Kyrkans totala motstånd till artificiell kontraception.

I dokumentet säger prästerna:

Vid tidpunkten för Humanae Vitaes offentliggörande förkastade många dess budskap och varningar. Många ansåg att läran att användningen av kontraceptiva åtgärder i alla enskilda fall var ’absolut uteslutet’ och ’i sig självt felaktigt’ var svår att acceptera och utmanande att förkunna. Femtio år senare har så mycket kommit fram i vårt samhälle som har varit till skada för det mänskliga livet och för kärleken.

Läs mer…


Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Läs mer…


Intervju med Kardinal Anders Arborelius:

”Den nye svenska kardinalen säger att interkommunion med lutheranerna inte är möjlig”

Stockholm (Kath.net/CWN.jg). I en intervju med John L. Allen jr. från det oberoende katolska forum Crux har Kardinal Anders Arborelius förklarat att ett gemensam eukaristifirande mellan katoliker och lutheraner inte är möjligt trots det teologiska närmandet mellan kyrkorna som kommit till uttryck i det ”Gemensamma uttalandet” från den 31 oktober 2016 då påven Franciskus under hjärtliga och högtidliga former medverkade i Lund med anledning av firandet av grundandet av Lutherska världsförbundet 1947. Inom den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige finns flera olika uppfattningar om eukaristin. En del medlemmar i den lutherska kyrkan har en uppfattning som står mycket nära den katolska kyrkan medan andra har en starkt avvikande grundsyn. Ett av de svåraste problemen är att klarlägga vilken som är Svenska kyrkans position. Många inom kyrkan anser med tanke på det gemensamma uttalandet den 31 oktober 2016 att ett gemensamt nattvardsfirande skulle vara möjligt, sade biskopen av Stockholm. Den katolska kyrkan kan inte gå så långt utan måste hålla fast vid att skillnaderna är för stora, betonade Arborelius. Kardinal Arborelius växte upp som lutheran. Som tjugoåring blev han upptagen i den katolska kyrkans gemenskap. Han är den förste svensk som utnämnts till kardinal.

(Översättning från tyska, Göran Fäldt)

Originalartikel på engelska klicka här


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Kära Vänner,

som många av Er säkert vet, så driver vi en Youtube-kanal med katolskt innehåll ”Katolsk Horisont”. På detta sätt försöker vi sprida Den Goda Nyheten med hjälp av internet. Vi har precis förberett reklamaffischer för vår kanal. Om någon av Er skulle vilja hjälpa oss att nå ett större antal mottagare och ifall ni vet vart man skulle kunna hänga upp en sådan affisch ber vi Er om kontakt med följande adress: jonkoping@katolskakyrkan.se där ni anger Er adress och antalet affischer. Affischerna är i A4format. Vi tackar Er hjärtligt för Er hjälp.

Gud välsigne Er.

Gråbröderna