Sankt Franciskus Katolska Församling

November 2018

4, 1:a söndagen i månaden: XXXI Söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00

Dan Ahnberg och Sean Morris första året Oratoriet

Pater Wladyslaw andra året S:t Antoniusrummet

* Mässa på polska 10.00, efteråt S:ta Clarasalen

* Välsignelse på polska av gravar på Skogskyrkogården

(tid enligt kungörelse)

* Högmässa 11.00

* Kyrkoherdens katekes för vuxna 12.30 Oratoriet

* Mässa syrisk rit 13.00 efteråt S:ta Clarasalen

* Mässa i Nässjö 17.00

* Mässa kaldeisk rit 17.30

 

5 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00

 

6 tisdag

* Gråbrödernas Huskapitel 11.00

* Uganda-gruppen, 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet

* Mässa 18.00

* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet kl.19.00

 

7 onsdag

* Andlig månadsdag för Gråbröderna 11.00

* Studiebesök kyrka, S:ta Clarasalen 10.00-11.15 Dk. Göran

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Kör kaldeisk grupp, S:ta Clarasalen 17.30-20.00

 

8 torsdag

* Mässa 18.00

 

9 fredag

* Mässa 18.00

* syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00

 

10 lördag Leo den store

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 8.30

* OBS! Mässa 9.00 Oratoriet

* Rysk-ortodox liturgi 9.00-12.00, S:ta Clarasalen 9.00-14.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen Oratoriet 10.00-12.00

* Kateketmöte, S:t Antoniusrummet, S:t Nikolausrummet 9.30-15.00

* Mässa 12.30-15.00, Eritreanska gruppen, S:ta Clarasalen till 17.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00

 

11, 2:a söndagen i månaden: XXXIII Söndagen under året

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Mässa på polska 10.00

* Högmässa 11.00

* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00

* Mässa syrisk rit 13.00, S:ta Clarasalen 14.30-16.00

* Mässa på engelska 16.00

efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

* Mässa kaldeisk rit 17.30 OBS! Utgår pga. ungersk förening

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30

S:ta Clarasalen 17.00-20.00 Ungerska föreningen

 

12 måndag Josafat

prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

 

13 tisdag

* Uganda-gruppen, 9.00–12.30 S:t Antoniusrummet

* Polsk förening S:t Nikolausrummet 11.00-13.15,

* Kyrkan, S:ta Clarasalen 13.00-15.00, Senioruniversitet

* Mässa 18.00

* Pastoral- och Ekonomirådets sammanträde 18.30, S:ta Cecilia rummet

* Ekumenisk styrelsesammanträde, S:ta Clarasalen 17.00,

 

14 onsdag Nicolaus Tavelic, Stefano da Cuneo, Deodato Aribert da Ruticinio och Pietro da Narbona

Förberedelse inför julbasaren i alla rum utom i

S:t Nikolausrummet, Cupertinorummet och Oratoriet

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

Inställd!

* Kör kaldeisk grupp, S:ta Clarasalen 17.30-20.00

Inställd!

 

15 torsdag

Förberedelse inför julbasaren i alla rum utom i S:t Nicolausrummet, Copertinorummet och Oratoriet

* Mässa 18.00

 

16 fredag

Förberedelse inför julbasaren i alla rum utom i S:t Nikolausrummet, Copertinorummet och Oratoriet

* Mässa 18.00

 

17 lördag Elisabeth av Ungern

Caritas-Jönköping Julbasar 9.00-15.00

* Mässa 8.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

18, 3:e söndagen i månaden: XXXIII Söndagen under året

Caritas-Jönköping Julbasar 10.00-15.00

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* OBS! Ingen konfirmandundervisning

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30

* Mässa på polska 14.00

* Mässa syrisk katolsk rit 16.00

* Mässa i Eksjö 16.00

* Mässa kaldeisk rit 17.30

 

19 måndag, prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Möte S:ta Clarasalen 18.00 (ansvarig Christer Melin)

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

 

20 tisdag

* Uganda-gruppen, 9.00–12.30 S:t Antoniusrummet

* Mässa 18.00

* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet kl.19.00

 

21 onsdag Den Saliga Jungfru Marias Tempelgång

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00–19.00

* Kör kaldeisk grupp, S:ta Clarasalen 17.30-20.00 Khalida

 

22 torsdag Vår Fru av La Vang (Vietnam), Cecilia

* Mässa 18.00

 

23 fredag

* Mässa 18.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00

 

24 lördag Andreas Dung Lac och följeslagare

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa 10.00

* Mässa 12.00-14.00, S:ta Clarasalen 14.00-15.00 eritreanska gruppen

* Dop 16.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00

 

25, 4:e söndagen i månaden: Kristus Konungens Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa syrisk rit 13.00, S:ta Clarasalen 14.30-16.00

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet

efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

* Mässa kaldeisk rit 17.30

 

26 måndag Leonardo da Porto Maurizio

prästernas lediga dag

* Mässa 12.00

* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00

 

27 tisdag Francesco Antonio Fasani

(Den Mirakulösa Medaljens Dag, 1830)

* Uganda-gruppen 9.00–12.30 S:t Antoniusrummet

* Mässa 18.00

 

28 onsdag

* Mässa 12.00

* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00

* Kör kaldeisk grupp, S:ta Clarasalen 17.30-20.00

 

29 torsdag Alla Franciskanska Helgons Fest – Gråbröderna förnyar sina ordenslöften under Mässan

* Mässa med Immaculatanovenan 18.00

 

30 fredag

* Mässa med Immaculatanovenan 18.00

* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00

 


Församlingen

och

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik

har fr.o.m. 2017-06-13

 

Swish

 För kollekt och gåvor till församlingen:

1235444013

(S:t Franciskus församling Jönköping)

 

För betalning över 100 kr. i boklådan

eller gåvor till Gråbröderna:

1232917326

(Gråbröderna Jönköping)

 

Vi har även ett bankgiro för våra insamlingar

665-3950

 (S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)

för er som vill skänka pengar till:

1) AMP (Ave Maria Publikationer)

Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)

2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru (genom passionistsyster Claire).

Skriv: Peru

3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra behövande.

Skriv: Behövande (alt. barnhem)

4) gåvor i samband med dop, bröllop och begravning:

Skriv: förrättning

 

5) endast hyra av S:ta Clarasalen

Skriv: Clarasal

Med bön och önskan om Guds välsignelse över dem som ger ekonomiskt stöd åt vår församlings och Gråbrödernas verksamhet och apostolat!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde