Nye chefen för biskoparna i EU lovar kamp mot populismen

Ärkebiskop Jean-Claude Hollerich av Luxemburg (foto CNS/Felix Kinderman med tillåtelse)

Ärkebiskop Jean-Claude Hollerich önskar dialog med besvikna väljare

Nye chefen för en kommission som företräder Europas katolska biskopar har lovat bekämpa populismen och främja den europeiska enheten.

”Den europeiska unionen förstärker det gemensamma goda och därför bör Kyrkan stå i ständig dialog med den,” sa nyutnämnde ordförande för den Brysselbaserade europeiska biskopskonferensen COMECE, ärkebiskop Jean-Claude Hollerich från Luxemburg, den 8 mars. ”Men vissa medborgare har sina egna bekymmer och populismen är i växande. Om vi bekämpar den betyder det inte att vi tar över populismens stickord utan att vi engagerar oss i verklig, djup och vänskaplig dialog, där man kan tala öppet om allt,” sa han.

Ärkebiskop Hollerich sa att han var beredd att samarbeta med alla som ”vigt sig åt att respektera och beskydda den mänskliga värdigheten” och tror på att COMECE, som kommissionen kallas, spelat en viktig roll för att sätta vanliga människor i centrum för EU:s politik. Avgående ordförande i kommissionen, tyske kardinalen Reinhard Marx av München-Fresing, uppmanade kyrkoledarna att ”få igång de goda krafterna för dialog”, snarare än att föreställa sig att man har ”ett svar på allt”. ”Vi behöver det mer än någonsin i Europa – inte att prata om varandra utan med varandra,” sa kardinal Marx till Tysklands katolska nyhetsförmedling KAN, den 8 mars.

”Det finns många olika uppfattningar om vad EU är, vad ett fritt samhälle och en öppen demokrati är – och det måste vi prata med varandra om,” sa han.

Källa: Catholic News Service, 12 mars 2018. Översättning Göran Fäldt

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/03/12/new-eu-bishops-head-pledges-to-fight-populism/