Ökande intolerans i Indien oroar, säger kardinalen

Kardinal Oswald Gracias av Mumbai (foto CNA)

av Anto Akkara

Kardinal Oswald Gracias känner ’oro’ över de ökande hoten mot pluralismen.

Nyutnämnde ordförande i den katolska biskopskonferensen i Indien, kardinal Oswald Gracias, har sagt sig vara bekymrad på grund av hoten mot pluralismen som ökar i landet. ”Intoleransen bekymrar oss en hel del”, sa kardinal Gracias i Bangladore under en presskonferens efter de indiska biskoparnas sammanträde. ”Mångfalden hör till Indiens starka sidor. Indien är känd i hela världen för sin kulturella, språkliga och religiösa mångfald. Varje ansats till att dela upp människor i olika delar är till skada för nationen,” varnade kardinal Gracias i ett svar på frågan om hur biskopskonferensen såg på de ökande hoten mot mångfalden under senare år.

Människorättsorganisationer har uttalat oro över religiöst baserad brottslighet i Indien, och regeringen har bekräftat att en ökning i våldshandlingar har religiös bakgrund.

Generalsekreteraren i den katolska biskopskonferensen i Indien, hjälpbiskopen Theodore Mascarenhas av Ranchi, har sagt att angreppen på pluralismen ”inte bara riktade sig mot kristna utan mot alla indier”. ”Ett fåtal fanatiska element får inte tillåtas rubba harmonin. Det handlar som att säkra konstitutionella värden och rättsväsendet,” tillade biskopen.

Ett uttalande från biskoparna på deras möte löd: ”Ingen får betvivla vår lojalitet och vårt engagemang för nationen, då nationalistiska hinduer brännmärker muslimer och kristna som utlänningar. Verklig nationalism kan leda vårt moderland till äkta fred, harmoni, utveckling och välstånd,” sa biskoparna. De vädjade till alla att undvika en mobbningskultur och en kontroll och övervakning från medborgarnas sida och i stället verka för freden”.

Översättning i februari, 2018, Göran Fäldt

http://www.catholicherald.co.uk/