Oväntat besök

Inbjudna prästkandidater från prästseminariet i Köpenhamn besökte under några dagar många människor och familjer i vår församling. Tanken var att nå också de som av någon anledning förlorade kontakt med kyrkoliv, ge dem ett ord från skriften och inbjuda dem till katekesserie som börjar måndagen den 22:a augusti kl. 19.00 och pågår denna höst varje måndag och torsdag kl. 19.00 i församlingens sal, Katolska kyrkan, Klostergatan 70 B, Jönköping.

Här är dem som gjorde denna evangelisations insats: från vänster Josip Jakovic, Kamil Brogowicz, Jan Glazowski, (p. Arkadiusz Skodowski), Livio Alloa Casale,, Claudio Teseo och Alberto Mareso.

neo550