Påskdagen – Kristi Uppståndelse 2016

kristiuppstandelse2016Enligt urgammal sed firas denna natt som ”en Herrens vaknatt” (2 Mos 12:42) och dess vigilia ihågkommer den heliga natt då Kristus uppstod från de döda. Den betraktas som ”alla heliga vigiliors moder” (S:t Augustinus). Under den inväntar Kyrkan Herrens uppståndelse, som hon firar genom de kristna initiationssakramenten, dop, konfirmation och Eukaristi. Påskvakan har alltid i traditionen präglats av denna eskatologiska väntan på Herren. Ur Ordo (Stiftets liturgiska kalender).

Foton från Påskvakan och Påsknattsmässa (foto: Dan Ahnberg) samt Påskdagens Högmässsa (foto: Joszef Kulig)