Påskmässa enligt kaldeisk rit

paskmassakaldeiskrit2015Vår församling har en stor grupp troende som tillhör den kaldeiska riten. Fader Fadi Isho Hana från Göteborg kommer varje lördag eftermiddag för att fira Mässan enligt deras rit.

Påskaftonens Mässa kl. 18.00 drog cirka 6-700 deltagare.

Gråbröderna deltog med utdelning av Kommunionen och kyrkoherden gav en påskhälsning åt de församlade: ”Kom ihåg att Kristus, den Uppståndne, uppmanade till två saker: ’var inte rädda – var inte oroliga!’ Denna uppmaning är helig för oss och vi är kallade att vittna om detta för en värld som är mycket rädd och orolig på alla områden, allt ifrån världsfreden till vår personliga hälsa, arbete, familj, etc… Låt oss aldrig glömma, även när oron försöker nästla sig in i tillvaron att Kristus har segrat och den är vars och ens seger. Låt oss ropa ut med vårt frimodiga sätt att leva den urgamla kristna påskhälsningen: Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden!”