Påskvaka och Påsknattsmässa 2018

Påsknattens firande kallas för “Alla vakors moder”. Firandet kan utan överdrift ses som det främsta av alla Kyrkans liturgiska firanden. Om inte Kristus hade uppstått, då är vår tro och vårt hopp förgäves, som aposteln Paulus säger.
Uppståndelsen firades redan mycket tidigt i vår kyrka av den Eritreanska gruppen (med egen gästande präst) kl. 13.00.
Kl. 15.00 började den syrisk-katolska liturgin och kl. 17.00 den kaldeiska liturgin.
På svenska började Påsknattens vaka kl. 23.00.
Alla svarade kyrkoherden med ett rungande “Ja, Han är sannerligen uppstånden!”, efter hälsningen “Kristus är uppstånden!”
Trots den sena timmen var det ovanligt många barnfamiljer med på nattens firande.
Den Neokatekumenala Vandringsgruppen hade ett eget firande på annan plats och Eukaristin följdes av sedvanlig agape måltid.