Pater Peter Zacharewicz 25 års jubileum som präst

Den 24 april 1993 prästvigdes vår medbroder, Pater Peter Zacharewicz OFMConv, av framlidne Biskop Hubertus Brandenburg i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping. Han är troligen den ende som blivit vigd till katolsk präst i Jönköping någonsin. När Sverige var katolskt ägde prästvigningar nästan uteslutande rum i biskopens kyrka, dvs. i domkyrkan (Jönköping tillhörde under den katolska tiden Linköpings stift). Sedan Katolska Kyrkan kommit tillbaka till landet i modern tid har ingen prästvigning ägt rum i Jönköpings katolska församling förrän 1993. Därför är detta jubileum både unikt och orsak till stor tacksamhet och glädje i vår församling.

Pater Peter föddes den 8 juni 1966 i Slawno, Polen och avlade sina eviga klosterlöften hos Conventualfranciskanerna (Gråbröderna) i Lodz den 4 oktober 1991. Efter studier på prästseminariet i Stockholm utnämndes han till kaplan i Jönköping den 1 september 1996. Då den nya församlingen i Värnamo behövde en präst blev P. Peter vicarius cooperator den 1 januari 1999 för att sedan återvända till Jönköping för att ta tjänst som kyrkoherde den 14 september 2000. Som kyrkoherde i Marie Födelses katolska församling återvände han till Värnamo mellan den 10 september 2006 – 6 januari 2007.

Efter en tid tillbaka till Jönköping fick han biskopens utnämning till kaplan i Igelösa Life Science Community (där påven övernattade i oktober 2016) från den 1 januari 2009. Pater Peter återvände en tid till Jönköpings kloster 2013 för att sedan få utnämning till kaplan hos Birgittasystrarna i Vadstena och Mariadöttrarna på Omberg. Och bredvid Heliga Birgittas reliker i Vadstena tjänstgör han numera.

Pater Peter tillhör Gråbrödernas kommunitet i Jönköping men bor i Vadstena i Birgittasystrarnas gästhem där det sedan många år tillbaka finns några rum för en präst.
Vi, Pater Peters medbröder och hela Jönköpings församling, gratulerar till jubileet och önskar Guds rika välsignelse.

Foto: Ulf Söderberg och Gråbröderna