Påven öppnade den Heliga Porten i Bangui

01varforsamling1Präster, gudsvigda män och kvinnor, kateketer och ungdomar deltog vid söndagskvällens Mässa i Bangui där påven Franciskus öppnade katedralens Heliga Port inför den Gudomliga Barmhärtighetens Jubelår, som officiellt öppnas på Petersplatsen i Rom den 8 december.

”Likt apostlarna Petrus och Johannes som varken hade guld eller silver att ge till den förlamade mannen i nöd så kommer jag för att erbjuda Guds styrka och kraft. De ger oss läkedom, befriar våra fötter och gör det möjligt för oss att börja ett nytt liv,” sa påven Franciskus i sin predikan. Han fortsatte sedan med att tala om hur Jesus i Lukasevangeliets åttonde kapitel tillsammans med lärjungarna far över till andra sidan sjön (jf. Luk 8:22).

”Jesus säger inte att vi måste fara över till andra sidan ensamma, istället så ber han oss att fara över tillsammans med honom genom att var och en utav oss svarar på sin egen särskilda kallelse. Vi måste inse att denna överfart endast kan göras tillsammans med honom genom att frigöra oss ifrån splittrande idéer om familjer och släktskap för att kunna bygga en Kyrka som är Guds familj, som är öppen för alla och som bryr sig om dem som är allra mest utsatta. Detta förutsätter en närhet till våra bröder och systrar och en gemenskapens ande. Det är inte främst en fråga om finansiella tillgångar, utan det räcker att delta i Guds folks liv, att vittna om vårt hopp (jf. 1 Pet 3:15) och om Guds oändliga barmhärtighet,” sa påven Franciskus, och fortsatte: ”När vi själva har erfarit förlåtelsen så måste vi ge den vidare till andra. Vår allra djupaste kallelse är: ’Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.’ (jf. Matt 5:48).”

”Ett av de viktigaste kännetecknen för denna fullkomlighetens kallelse är att älska våra fiender, vilket skyddar oss ifrån frestelsen att söka hämnd och från att fastna i en ond cirkel av att vilja handla illa mot dem som har skadat oss. Jesus underströk särskilt denna aspekt av det kristna vittnesbördet (jf. Matt 5:46-47). De som evangeliserar måste därför först praktisera förlåtelse, vara specialister på försoning och experter på barmhärtighet. Det är så som vi kan hjälpa våra bröder och systrar att ’fara över till den andra sidan’, genom att visa dem hemligheten bakom vår stryka, vårt hopp och vår glädje, som alla har sin källa i Gud. De är grundade på vår vetskap om att Han är i båten med oss,” sa påven.

I sin predikan vände sig påven Franciskus särskilt till den Centralafrikanska Republikens lekfolk: ”Jag upprepar Paulus bön: ’Bröder och systrar, må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor’ (1 Thess 3:12). Hedningarnas ord om de första kristna förblir alltid framför oss som en fyrbåk: ’Se hur de älskar varandra, hur de uppriktigt älskar varandra’ (Tertullian, Apology, 39, 7).”

Vaticanradion

Påven öppnade den Heliga Porten i Bangui

Påven öppnade den Heliga Porten i Bangui