Påvens vädjan vid avslutningen av Världsfamiljemötet 2015

Var öppna för kärlekens mirakler för familjerna

4 Mos 11:25-29; (Ps 19:8,10, 12-14), Jak 5:1-6; Mark 9: 38-43, 45, 47-48

01varforsamling1Guds ord överaskar oss i dag med starka och tankeväckande bilder. Bilderna utmanar men fyller oss också med entusiasm.

I den första läsningen säger Josua till Moses att två av folkets medlemmar profeterar och talar Guds ord utan att ha fått det i uppdrag. I evangeliet säger Johannes till Jesus att lärjungarna hindrat någon från att driva ut onda andar i Jesu namn. Det är här vi kan bli förvånade eftersom både Mose och Jesus förebrår dem som står dem närmast för att vara så trångsynta! Om det bara vore så att alla kunde vara Guds ords profeter! Om ändå alla kunde göra underverk i Guds namn!

Jesus blev fientligt bemött av dem som inte accepterade det han sagt och gjort. Att han var öppen för många mäns och kvinnors rättframma och uppriktiga tro tyckte de var oacceptabelt därför att de inte hörde till Guds utvalda folk. Lärjungarna själva agerade i god tro. Men frestelsen att bli upprörd därför att Gud i sin frihet låter regn falla över rättfärdiga och orättfärdiga utan åtskillnad (Matt 5:45) och tar steget förbi det byråkratiska, det myndiga och de inflytelserika kretsarna, hotar trons autenticitet. Alltså måste man ta kraftfullt avstånd från det.

Så fort vi insett detta, kan vi förstå varför Jesu ord om att göra ’skandal’ varit så starka. För Jesus är det verkligt oacceptabla och skandalösa det som bryter ner tilltron till hur Anden verkar.

Fadern vill inte överträffas i generositet och fortsätter att sprida sädeskornen. Han sprider kornen genom sin närvaro i vår värld ty ”detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss” (1 Joh 4:10). Denna kärlek ger oss djup visshet. Vi är eftersökta av Gud. Han väntar på oss. Det är i denna tillit som lärjungarna uppmuntrar, stöder och ger näring åt alla goda ting som sker runt omkring dem. Gud vill att alla hans barn är med på Evangeliets fest. Jesus säger, ”Håll inte tillbaka det som är gott, hjälp det i stället att växa!” Att uppväcka tvivel på Andens verk och ge intryck av att något sådant inte kan hända bland dem som ”inte hör till gruppen”, eller, ”de som inte är som vi”, är en farlig frestelse. Det inte bara blockerar omvändelsen till tron utan förvränger tron!

Tron öppnar “fönstret” för den närvarande och verksamma Anden. Det visar att heligheten precis som lyckan alltid avspeglas i små gester. ”Den som ger en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön”, säger Jesus (Mk 9:41). Det är sådana små gester vi lär oss hemma i familjen. De går upp i allt annat men de förändrar dagen. Vi ser det hos våra mammor, mor- och farmödrar, pappor och far- och morfäder, hos barnen. Det är små tecken på värme, tillgivenhet och medlidande. Som den varma måltiden vi ser fram emot på kvällen, det tidiga morgonmålet som väntar den som ska iväg till arbetet tidigt. Vardagliga tecken. Som välsignelsen innan vi lägger oss, kramen när vi kommer hem från en dags tungt arbete. Kärleken visar sig i det lilla, i den enkla vardagliga uppmärksamheten som ger hemkänslan. Tron växer när den är levande och formas av kärleken. Det är så hemmen blir hemkyrkor, den rätta platsen för tron att bli levande och livet att bli tro.

Jesus säger till oss att vi inte ska hålla igen på dessa småmirakler utan förvänta oss dem och sprida dem. Han ber oss vandra genom det vanliga livet som det är och locka fram alla dessa små kärlekstecken som påminner om att han lever och handlar mitt i vår värld.

Låt oss alltså fråga oss själva hur vi försöker leva på det sättet hemma och i samhället. Vilken sorts värld vill vi lämna efter oss till barnen (jfr Laudatio Sí, 160)? Vi kan bara inte svara på frågorna ensamma. Det är Anden som ställer oss inför frågorna och vill att vi besvarar dem i den stora mänskliga familj vi tillhör. I det gemensamma huset får det inte längre finnas sådant som delar upp oss och steriliserar oss.

Den omedelbara utmaningen att värna om hemmet fordrar samtidigt att vi anstränger oss att hålla ihop hela den mänskliga familjen i strävandet mot en hållbar och helgjuten utveckling, för vi vet att saker och ting kan förändras (jfr ibid., 13). Må våra barn i oss se modeller och incitament till gemenskap. Må våra barn se att vi som män och kvinnor har förmågan att tillsammans med andra få den goda säden som Fadern utsått att bära riklig frukt!

Jesus säger till oss, med skärpa men också med tillgivenhet, “Om nu redan, ni som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte Fadern i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom?” (Lk 11:13). Hur stor vishet döljs inte i dessa korta ord! Visserligen har vi mänskliga varelser inte mycket att visa upp vad gäller hjärtats godhet och renhet. Men Jesus vet att vi när det gäller barnen kan vara gränslöst generösa. Därför försäkrar han oss: om vi bara har tro, ger Fadern oss sin Ande.

Vi kristna, Herrens lärjungar, ber världens familjer att hjälpa oss! Hur många av oss är inte här för detta firande! Det är något profetiskt i sig självt, ett slags mirakel i dagens värld. Om bara alla var profeter! Om bara vi alla kund vara öppna för kärlekens mirakler för världens familjers skull, och så komma över det skandalösa i en trångsynt, småaktig kärlek som sluter sig i sig själv och är otålig när det gäller andra!

Och hur vackert skulle det inte vara om vi överallt och på andra sidan våra gränser kunde uppskatta och uppmuntra denna profetia och detta mirakel! Vi förnyar vår tro på Herrens ord som inbjuder trogna familjer till denna öppenhet. Det inbjuder alla de som vill vara delaktiga i mannens och kvinnans förbundsprofetia som föder liv och uppenbarar Gud!                 Alla som vill sätta en familj till världen som lär barnen att hänföras av varje gest som syftar till att övervinna det onda – familjer som visar att Anden lever och verkar – kommer att möta vår tacksamhet och uppskattning. Vilken familj, vilket folk, vilken region eller religion de än tillhör! Må Gud ge oss alla, som Herrens lärjungar, nåden att bli värdiga den hjärtats renhet som inte väcker skandal i evangeliet.

Översättning till svenska av den officiella engelska översättningen av påven Franciskus predikan 26 söndagen under året (II) som avslutade Världsfamiljemötet 2015 (Göran Fäldt, Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj).

Read more: http://www.ncregister.com/daily-news/as-wmof-2015-ends-pope-appeals-be-open-to-miracles-of-love-for-families/#ixzz3n7Pn4vlY