Pilgrimsfärd till Heliga landet 17-24 oktober 2015

pilgrimsresaheligalandet2015Vi var tjugotvå personer från vår församling, studieförbundet Bilda (som organiserade resan) och en person från Göteborg som åkte på pilgrimsfärd till Heliga landet i oktober.

Vädret var strålande och temperaturen låg mellan 25-30 grader alla dagar under vår vistelse.

Först hade jag tänkt att det bara skulle vara en pilgrimsfärd för mina ministranter, men i samtal med Bilda övertalades jag att låta andra vara med. Tyvärr fick inte alla följa med som ville. Först till kvarn…

Därför var det en intressant blandning av åldrar och personer i gruppen, vilket var mycket positivt.

Vi hade förmånen att ha vår församlingsmedlem Emanuel Sennerstrand med oss som gav oss sakkunniga Bibelintroduktioner till platserna vi besökte. Samtliga i gruppen var lyriska över hans presentation av Bibeltexter och Bibelns historia. Hans entusiasm gick det inte att ta fel på. Jag tycker synd om dem som besöker Heliga landet utan Emanuel…

Vi besökte bland annat Nasaret (Mässan i S:t Josefskyrkan som är byggd ovanpå den Helige Josefs hem innan han gifte sig med Maria), Betlehem, Kana (där de som är gifta kunde förnya sina äktenskapslöften – även om vi fick veta av Emanuel att det inte var så säkert att det var just detta Kana som var den plats där Jesu första under ägt rum!), Ein Karem (där vi sjöng Guds Moders Magnificat på den plats där hon ursprungligen uttalat sin lovsång). De som ville fick plaska omkring i Döda havet. Vi var på Saligprisningarnas berg och fick ett smakprov på att det visst var möjligt för Jesus att tala till tusentals personer och bli hörd.

Höjdpunkten var nog Jerusalem. Vi bodde fantastiskt på hotellet utanför New Gate, Notre Dame, som numera ägs av Heliga Stolen och drivs av Kristuslegionärerna.

En av de starkaste upplevelserna vi fick vara med om under vår pilgrimsresa var Mässan på onsdag morgon i Gravkyrkan. Ingen av oss hade förväntat sig att vi skulle fira Högmässan kl. 7.30 i själva Jesu grav! Under dånande orgelmusik tågade jag in med två av mina ministranter, Edvin och David, samt ceremonimästare. De bruna franciskanerna sjöng Mässan på latin och jag som ensam celebrant bad den eukaristiska bönen inne i själva graven, med mig hade jag endast ministranterna. Det var en oerhört stark upplevelse. Det var här inne vår Herre och Frälsare uppstod från de döda och besegrade döden!

De närvarande var synbart rörda över denna nåd.

På fredag kväll deltog vi i ”välkomnandet av Sabbaten” vid Västra muren (eller som vi ofta säger: Klagomuren). Jag är inte så säker på om man på kvinnosidan bad så mycket. De tycktes mest stå och stirra på vad männen gjorde på deras sida om gallret…

Veckan gick mycket fort, alltför fort. Och kanske upplevdes tiden kort eftersom mycket stod på programmet. Vi besökte en judisk katolsk präst. Han konverterade till Katolska Kyrkan och blev jesuitpräst. Han är nu kyrkoherde för den katolska församlingen som har judisk härkomst.

Vi fick lyssna på en samarbetsgrupp där medlemmarna har mist någon familjemedlem i den ständiga konflikt som pågår, Parents Circle (det kan man läsa om på internet). De som vågade sig ner för en brant backe besökte en palestinsk olivodlare i Betlehem. Volontärer från Kyrkornas världsråd guidade och talade om deras insats. På Bildas fina center vid Jaffa Porten var vi flera gånger och beundrade bland annat utsikten från takterrassen. Den svenska flaggan vajade på taket och man kunde tydligt se Gravkyrkans gråaktiga kupoler.

”Nästa år i Jerusalem”, brukar fromma judar säga. Denna fromma önskan upprepar även vi…

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde