Portiunculaavlaten – 2 augusti. Jungfru Maria, Änglarnas Drottning, av Porziuncola

Portiuncula-within-OLA-basilicaDen 2 augusti kan de troende erhålla en fullkomlig avlat vid besök i sin församlingskyrka, den s.k. ’Portiunculaavlaten’.

För att erhålla denna avlat gäller besök i kyrkan där man reciterar Herrens bön och trosbekännelsen (Pater noster et Credo), vidare tar emot botens sakrament (biktar sig), den Heliga Kommunionen, samt ber enligt den Helige Faderns intentioner (oftast ber man Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern). Denna avlat kan endast fås en gång. Besöket ska ske mellan kl. 12.00 föregående dag, och midnatt själva dagen. (Enchiridion indulgentiarum, ed. 1999, concessio 33.)

Denna fest, även kallad för Förlåtelsefesten, har sitt ursprung från en vision till den Helige Franciskus av Assisi. Herren utlovade, enligt helgonet, fullständig avlat (dvs. efterskänkande av den bot vi är skyldiga att göra p.g.a. våra synder) till alla dem som besökte Vår Fru av Änglarnas kyrka i Portiuncula. Franciskus begav sig till påven för att få denna avlat stadfäst. Avlaten var först förknippad med besök i Portiunculakapellet (Franciskanordens första kyrka), sedan kunde avlaten erhållas i alla franciskanska kyrkor och numera ger Kyrkan möjlighet för de troende att erhålla fullkomlig avlat den 2 augusti i alla katolska kyrkor.

För mer information eller böner förknippade med firandet av Maria som Änglarnas Drottning, ladda ner häftet som finns på denna hemsida.

Hämta Maria, Änglarnas Drottnings Fest. Portiunculaavlaten Format PDF och DOC

dokumentpdfword.png

 

Portituncula-insides