Prästernas reträtt på Omberg 8-12 januari 2018

Varje år efter Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid inbjuder stiftet till reträtt för prästerna i Heliga Hjärtas Kloster hos benediktinsystrarna på Omberg.

Kardinalen närvarade som vanligt och tjugofyra präster hade bokat samtliga gästrum.

I år var det Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv som predikade och höll meditationerna under reträtten.

Man kan lyssna till reträtten på Gråbrödernas miniradio på vår församlings hemsida.

Foto: Pater Wladyslaw Mezyk