Predikan till ett barndop

Kära föräldrar, kära lilla dopbarn!

Dopet i Kristus innebär en mycket stor förändring i vårt liv. Det syns inte på utsidan, men det märks på insidan. Det är en förening med Kristus som är profet, präst och konung. Men det märks inte på den döptes utsida, bara på insidan: den döpte profeterar inte om framtiden, offrar inte och regerar inte som kung och blir inte rik som en kung.

         Ändå är den döpte detta: profet, präst och kung. Varför? Därför att en förening med Kristus blir verklighet. Den som döpts kan fortfarande knota och klaga som Israels barn gjorde på vandringen från Egypten (2 Mos 17:3). Den som döpts kommer inte att alltid älska Gud med hela sitt hjärta, som Jesus vår Mästare befallt (Matt 22: 36-40). Inte heller kommer den döpte alltid att älska sin nästa som sig själv. Ändå kommer hon att på ett ofullkomligt sätt älska Gud och älska sin medmänniska, därför att Kristus lever i henne, han som älskar sin Fader och hela mänskligheten på ett fullkomligt sätt.

         Dopet i Kristus ger människan frihet. Det som släpper taget över henne är synden, som är ofriheten och tvånget och utebliven lön för människans arbete. Bilden i den heliga Skrift är folkets vandring bort från Egypten (2 Mos 17:3-7), där de hölls kvar som arbetande slavar. De blir fria. Men samtidigt klagar de. Friheten hade ett pris, de måste följa Mose och lyssna till honom som lyssnade till Gud och gjorde vad Gud sade till honom i allt.

         När vi blivit kristna med livserfarenhet förstår vi att vår nya frihet alltid är en frihet i solidaritet med andras frihet. Vi kan inte längre ta oss friheter som inskränker andra människors frihet. Bara Gud kan utöka och inskränka människans frihet. Vårt dopbarn i dag börjar med dopet en livsvandring fram till mänsklig mognad och respekt för Guds ordning och medmänniskors rätt till barmhärtighet och kärlek.

         När ni som föräldrar fostrar era barn till detta fullgör ni er plikt som kristna föräldrar. Må Gud i dag välsigna er i denna livsuppgift och må ni inse och förstå att Gud älskar er också när en tro, ert hopp och er kärlek är ofullkomlig. Hans kärlek kan inte jämföras med vår, den är av helt annat slag. Men meningen med hans kärlek är att vi som människor skall bli fullkomliga och heliga. Tro det och lita på Gud! Amen.

Diakon Göran Fäldt