Predikan vid ett barndop

1 Pet 2:4-5, 9-10; Ps 23; Joh 7:37b-39a.

Kära föräldrar och gudföräldrar,

Vi har i dag lyssnat till Guds Ord för att ta lärdom av det och fortsätta vår vandring i livet som Guds barn. Genom dopet blir ert barn indraget i en andlig enhet som kommer av att Gud ger sitt Ord till människor. Det är mycket viktigt att barnet aldrig lämnar den andliga enhet Gud ger sitt folk utan att han som barn, som ungdom och som vuxen alltid är beredd att lyssna till Guds heliga Ord.

Genom dopet tillhör vårt dopbarn Gud på ett särskilt sätt; aposteln Petrus säger att barnet kallas ”från mörkret till det underbara ljuset” som har Gud som källa och ursprung. Det betyder att detta barn alltid kan finna stöd och tröst hos Gud om livet ibland blir svårt. Men det betyder också att barnet är utvalt till en stor familj, ett mänskligt släkte, där nationalitet och ras, hudfärg eller kultur inte betyder något för barnaskapet hos Gud. Allt som behövs för att leva som Guds barn är att göra vissa saker tillsammans med andra: att be till Gud, att tillbe Gud, att lyda Gud och hans bud.

Ni som föräldrar uppfyller just nu Guds vilja genom att föra ert barn till dopet. Det gör er till präster i Guds eget folk, säger aposteln Petrus. Ni frambär ert barn som tacksägelse till Gud som ger livet och som håller evighetens salighet i beredskap åt alla som är honom trogna, som ärar Honom genom att hålla buden. Som kristna är ni villiga och beredda att göra som Jesus, att ta på er korset och bära livets lidanden i Hans efterföljd. ”Den som inte följer mig och bär sitt kors, är inte värd att vara min lärjunge”, säger Jesus.

All er fostran av ert barn, ja era barn, måste alltså ha som främsta syfte att barnen ska tillbe Gud som vuxna. Ni själva som föräldrar ska visa barnen vägen genom ert eget sätt att leva och höra till Guds folk. Petrus har sagt, som vi hörde: ”Ni som inte förut var ett folk är nu Guds folk”. Och det förklarade jag för en stund sedan i början, att detta folk blir till genom att det kallas tillsammans att lyssna till Guds ord och tar lärdom av det. Så vinner vi människor vishet inför Gud och andra människor och genom visheten får vi kunskap om Gud.

Jesus gör människan rik, rik på nåden, rik på det levande vattnet, rik på den enhet Anden ger. Människan blir kristen! Hon får en livskallelse som kristen. Amen.

Diakon Göran Fäldt