Presentation av vår vallfärd till det Heliga landet

presentationdetheligalandetPå Herrens Dop fick församlingen en presentation efter Högmässan av vår kyrkomusiker, Kristina Sebastjan och hennes bror, ministranten Mikael Sebastjan.

De presenterade bilder och berättade om församlingens pilgrimsresa som kyrkoherden hade anordnat till Heliga landet i oktober 2015.

Resan var först tänkt för församlingens ministranter, men utökades till tjugotvå deltagare.

Studieförbundet Bilda arrangerade resan och Emanuel Sennerstrand höll i bibelpresentationerna vid de olika platserna.

S:ta Clarasalen var fullsatt vid presentationen och det var mycket uppskattat.

Varmt tack Kristina och Mikael!

presentationdetheligalandet1presentationdetheligalandet2presentationdetheligalandet3presentationdetheligalandet4