Renovering av badrum i Gråbrödernas kloster

Prästbostaden i S:t Franciskus katolska församling byggdes av Passionisterna år 1974. År 1990 fräschades två av badrummen upp inför Gråbrödernas övertagande. Gästrummets badrum förblev som det var från 1974.

För något år sedan besöktes församlingen av representanter för stiftets byggnadsråd och man inspekterade samtliga lokaler. En arbetspärm delades ut till samtliga församlingar och där står angivet vad som ska och vad som bör åtgärdas.

Den första punkten för vår församlings byggnader var prästbostadens (dvs. klostrets) badrum.

Församlingens Kyrko- och pastoralråd beslutade att utöka med två badrum för att samtliga bröder skulle ha sitt eget badrum.

Det blev firman MASKAB AB i Habo som anlitades. Arbetet började i slutet på maj månad och det gick mycket raskt, trots att det var en del flytt av väggar mm. som krävdes. Arbetet leddes av firmas ägare, Sebastian Rzepa, som med stor kunnighet och med en enorm portion charm och positivt bemötande gjorde stort intryck.

Under mina år i Kyrkans tjänst, både i Italien och här i Jönköping, har jag varit med om en hel del renoveringar och nybyggen och jag måste medge att Sebastian med sina hantverkare imponerade genom sin smidighet, respekt för oss som bodde här under arbetets gång, snabbhet i utförandet och till sist, men inte minst, hur de alltid lämnade klostret och utanför städat och rent efter dagens arbete.

Samtliga som arbetade hos oss var mycket trevliga och fina hantverkare. Även VVS firman som Sebastian Rzepa samarbetade med hos oss, Ståhlgrens VVS med Robin Appelberg i spetsen, var vi mycket nöjda med.

http://www.stahlgrensvvs.se/medarbetare

 

Arbetet med el utfördes av Fredrik Berggren vars företag heter Älgens el. Honom ser vi som församlingens elektriker och som har utfört vår nuvarande fasadbelysning, kyrkans belysning mm. När badrummen skulle renoveras och byggas nya bad vi om att få ha Fredrik involverad i detta arbete. Älgens el står också på listan på dem vi kan rekommendera.

Behöver du en kunnig och skicklig elektriker:

algenfb@gmail.com

Behöver ni ut- och ombyggnad, renovering mm. kan jag bara rekommendera MASKAB AB. Uppgifter hittar ni på nätet, annars kan ni maila Sebastian. Han är snabb och svarar er nästan omgående:

Sebastian Rzepa

sebastianmaskab@yahoo.se

Text och foto:

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde