Reträtt i Djursholm 2018

Pater Joseph Maria har predikat en reträtt hos Birgittasystrarna i Djursholm den 26-28 oktober 2018.

Temat för reträtten var ”Hur blir man helig och fullkomlig?”

De fyra meditationerna samt predikan på söndagen finns på vår församlings hemsida (se Miniradio).

Reträtten var välbesökt och systrarna kunde ta emot 18 deltagare, så tyvärr kunde inte alla som ville få rum. Man bör anmäla sig i god tid för att vara med på reträtterna hos systrarna! Även systrarna deltog så sammanlagt var det 30 andäktigt lyssnande deltagare. Men i och med att meditationerna spelades in kan även du lyssna på dem.

 
Hur blir man helig och fullkomlig, inledning

 
Helighet och fullkomlighet i bibeln, i mina tankar

 
Helighet och fullkomlighet i ord och gärningar

 
Helighet och fullkomlighet i Maria

 
Helighet och fullkomlighet återspeglas i helheten